EN to get across
volume_up
{verb}

1. general

to get across
volume_up
przejść {vb} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
dostać się {r. v.} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
przechodzić {vb} (na drugą stronę)
to get across (also: to cross, to cross over)
volume_up
przejechać {pf. v.} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
przedostać się {r. v.} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
przepłynąć {pf. v.} (na drugą stronę)
to get across (also: to cross, to cross over)
volume_up
przejeżdżać {ipf. v.} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
przepływać {ipf. v.} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
przedostawać się {r. v.} (na drugą stronę)
to get across
volume_up
dostawać się {r. v.} (na drugą stronę)

2. "sth"

to get across
volume_up
przejść {vb} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
dostać się {r. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
przechodzić {vb} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
przejechać {pf. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
przedostać się {r. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
przejeżdżać {ipf. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
przepływać {ipf. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
przedostawać się {r. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)
to get across
volume_up
dostawać się {r. v.} (przez (coś)/na drugą str. czegoś)

3. "sb", colloquial

wyprowadzić z równowagi
wyprowadzać z równowagi

Context sentences for "to get across" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, that was my idea that I was going to try to get across to the youngsters.
W każdym razie to była moja koncepcja, którą chciałem przekazać młodzieży.
EnglishReminds me of another set of threes that my dad tried to get across to us.
Przypomina mi się kolejny zestaw trzech reguł, które przekazał mi ojciec.
EnglishWhat happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
Robiąc zdjęcia gdy Ziemia się obraca uzyskuje się promienisty wycinek.
EnglishSo that was the ideas that I tried to get across to the youngsters under my supervision.
Takie właśnie myślenie starałem się przekazać młodzieży pod moją opieką.
EnglishWhy was it not possible to get across better the advantages of EPAs?
Dlaczego nie było możliwe, aby lepiej wytłumaczyć korzyści płynące z UPG?
EnglishThere is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
Możesz zrobić wiele, by zmienić istniejący stan rzeczy i sprawić, by twoje opinie przebiły się.
EnglishThis is about as big as they get, about a meter across.
To wykres zmian wielkość kolonii i ilości robotnic... Ich liczba dosięgła 10 000...
EnglishI tried to get across, too, that -- my opponents don't tell you -- you never heard me mention winning.
moi przeciwnicy tego nie powiedzą... nigdy nie usłyszycie, bym wspomniał o wygrywaniu.
EnglishThis is the message that I should like to get across to you here today.
To jest przesłanie, z którym zwracam się dzisiaj do państwa.
EnglishEveryone wants to get across the border as quickly as possible.
Wszyscy chcieli na drugą stronę, tak prędko, jak to tylko możliwe.
EnglishHe reckons the best way to get that message across is to use the enormously popular medium of music videos.
Uważa, że najlepszym przekaźnikiem są szalenie popularne klipy muzyczne.
EnglishThat is the crucial point that we need to get across here.
Jest to podstawowa kwestia, na którą musimy tutaj zwrócić uwagę.
EnglishThat is a very important point that I want to get across today.
Ten istotny fakt chciałabym dzisiaj przeforsować.
EnglishSymbols get this message across quickly and clearly.
Symbole pozwalają szybko i jasno przekazywać to przesłanie.
EnglishBecause that is the only way I'm going to get my story across to you.
Tylko tak moja opowieść do was dotrze.
EnglishTherefore, if we can get that message across in the European area, the people of Europe will agree with us.
Dlatego, jeżeli zdołamy dotrzeć z tym przesłaniem do obywateli całej Europy, Europejczycy się z nami zgodzą.
EnglishThere's an amazing river traveling through it, and you can see there how we manage to get across the river.
Jest tampiękna rzeka płynąca przez środek. ~~~ Możecie zobaczyć tutaj, jak rozwiązaliśmy przeprawę przez rzekę.
EnglishAt present, it is difficult for an individual inventor or a small company to get patent protection across the whole of Europe.
Drobnym wynalazcom lub małym firmom jest obecnie trudno uzyskać ochronę patentową w całej Europie.
EnglishThis is the message I should like to get across to you so that we might overcome the crisis for the sake of our fellow citizens.
Takie jest moje przesłanie dla pana - niech pomoże nam ono przezwyciężyć kryzys dla dobra naszych współobywateli.
EnglishWe saw that a number of months ago, when the monks came onto the streets, because they felt that they could get their message across.
Widzieliśmy to kilka miesięcy temu, gdy mnisi wyszli na ulicę ponieważ uważali, że mogą przekazać swoje przesłanie.