"to get down to business" translation into Polish

EN

"to get down to business" in Polish

EN to get down to business
volume_up
{verb}

zabrać się do roboty
wziąć się do roboty
zabrać się do pracy
to get down to business (also: to get down to work)
wziąć się do pracy

Context sentences for "to get down to business" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is our common responsibility to ensure that ESAs get down to business as soon as possible.
Zapewnienie, by ESA jak najszybciej wzięły się do pracy, jest naszym wspólnym obowiązkiem.
EnglishThere was a real determination to get down to business.
Byliśmy bardzo zdeterminowani co do konieczności przejścia do rzeczy.
EnglishExperts will get down to business and it is our job to find a solution to this kind of problem.
Eksperci zabiorą się do pracy, zaś naszym zadaniem jest znalezienie rozwiązania problemu tego rodzaju.
EnglishLet us get down to business and stop making vacuous speeches as was the case in the first part of the debate.
Przejdźmy do rzeczy i przestańmy wygłaszać puste przemówienia prezentowane w pierwszej części debaty.
EnglishThis is rather a conservative approach, although the Commissioner is reportedly a liberal - but let us get down to business.
Jest to dość konserwatywne podejście, choć ponoć pani komisarz jest liberałem, ale przejdźmy do rzeczy.
EnglishLet us now get down to business, Commissioner.
EnglishA great deal of work needs to be done and the Commission needs to get down to business immediately in order to guarantee that this work is carried out.
Jest bardzo wiele do zrobienia i Komisja musi natychmiast zabrać się do działania, aby zapewnić wykonanie tej pracy.
English(NL) To my mind, the Oomen-Ruijten report is yet another missed opportunity to get down to business on the potential accession by Turkey to the European Union.
(NL) Moim zdaniem sprawozdanie pani poseł Oomen-Ruijten to jeszcze jedna zmarnowana okazja do rozpoczęcia prac w sprawie potencjalnego przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.