"gifted with" translation into Polish

EN

"gifted with" in Polish

EN gifted with
volume_up
{adjective}

gifted with (also: bestowed, endowed with, gifted)
volume_up
obdarzony {adj. m}

Similar translations for "gifted with" in Polish

gifted adjective
to gift verb
gift noun
with preposition
with

Context sentences for "gifted with" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust me and four astonishingly gifted disabled musicians.
Tylko ja i czworo zadziwiająco utalentowanych niepełnosprawnych muzyków.
EnglishYet highly gifted girls are being overlooked very early on.
Mimo to nie dostrzega się wysoko utalentowanych młodych kobiet.
EnglishThe money in our economy has been gifted to those responsible for the financial bubble.
Pieniądze pochodzące z naszej gospodarki zostały podarowane podmiotom odpowiedzialnym za powstanie bańki finansowej.
EnglishThey go in, and they might be working with a high school student actually working on a novel -- because we had very gifted kids, too.
Można pracować z licealistą piszącym książkę, bo mieliśmy także bardzo zdolne dzieci.
EnglishThere was no program directive, no manual to follow, no standards in gifted education in that way.
Nie było dyrektyw, instrukcji do przestrzegania, żadnych standardów w edukacji dla uzdolnionionych w nauczaniu tego radzaju.
EnglishOther people are neither passive, nor any less gifted.
Inni nie są ani bierni, ani mniej zdolni.
EnglishIt is worth recalling that 2010 will be the 200th anniversary of the birth of that gifted composer in Żelazowa Wola in Poland.
Warto tu przypomnieć, że mija wtedy dwusetna rocznica urodzin (w Żelazowej Woli) tego genialnego kompozytora.
EnglishNigeria is one of the most gifted countries on earth in terms of natural and mineral resources, including oil.
Nigeria jest jednym z krajów świata najhojniej obdarowanych przez naturę zasobami naturalnymi i kopalnymi, w tym ropą naftową.
EnglishAnd in a traditional model, if you did a snapshot assessment, you say, "These are the gifted kids, these are the slow kids.
Natomiast w tradycyjnej szkole na podstawie testu, powiedziałbyś: "To są bystrzejsze dzieci, a to są te wolniejsze.
EnglishTwo years later he has proved to be exceptionally gifted in the study of philosophy and has become a popular student leader.
Dwa lata później okazał się on osobą niezwykle uzdolnioną w dziedzinie filozofii i został znanym liderem studenckim.
EnglishAnd I guess they were hard up for teachers because the supervisor, her name was Anna Aro, said I had the job teaching gifted children.
I chyba znajdowali sie w obliczu braków kadrowych ponieważ kierowniczka, miała na imię Anna Aro, powierzyła mi nauczanie utalentowanych dzieci.
EnglishYet Burma is a country gifted with unparallel natural beauty, a uniquely fertile land and rich mineral resources, as well as significant oil and gas deposits.
Ponadto Birma jest krajem obdarzonym niezrównanym naturalnym pięknem, niepowtarzalnie żyzną ziemią i bogactwem zasobów mineralnych.
EnglishI imagine that the EIT will build a worldwide reputation and will offer an attractive environment for the most gifted people from all over the world.
Wyobrażam sobie, że EIT będzie budował swoją światową reputację i że będzie oferował atrakcyjne środowisko dla najbardziej utalentowanych ludzi z całego świata.
EnglishThis makes it possible for us to continue supporting joint programmes in Europe with grants for the most gifted students and professors from third countries.
Środki te umożliwiają nam dalsze wspieranie wspólnych projektów w Europie za pomocą stypendiów dla najzdolniejszych studentów i profesorów z krajów trzecich.
English(Laughter) Gifted education hadn't really taken hold too much.
Byłem zszokowany, kompletnie zaskoczony, Wstałem i powiedziałem, "Dziękuję, ale co mam robić?" ~~~ (Śmiech) Nauczanie dzieci uzdolnionych jeszcze się nie zakorzeniło.