"gluten" translation into Polish

EN

"gluten" in Polish

PL
PL

"gluten" in English

EN

EN gluten
volume_up
{noun}

gluten
Inside, the proteins -- this gluten -- coagulates.
Białka wewnątrz – gluten – ścina się.
Musi powstać gluten.
And so we, in the mixing process, have to develop the gluten, we have to activate the leaven or the yeast, and we have to essentially distribute all the ingredients evenly.
W procesie mieszania, musi powstać gluten, zaczyn i drożdże muszą się uaktywnić i zasadniczo musimy równo rozprowadzić wszystkie składniki.

Context sentences for "gluten" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E460), pregelatinised starch (gluten free),
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana (bez glutenu),
EnglishThis impact is very clear, particularly for corn gluten feed and the waste from using maize to produce alcohol.
Jest to oczywiste, szczególnie w przypadku pasz z glutenu kukurydzianego i odpadów z kukurydzy używanej do produkcji alkoholu.
EnglishBut when they get hydrated and they bond to each other, they create a stronger molecule, a stronger protein we call gluten.
Ale kiedy zostają one nawodnione i łączą się, tworzą mocniejszą cząsteczkę, mocniejsze białko, które nazywamy glutenem.
EnglishThere's only the potential for gluten.
Jest tylko potencjał do otrzymania go.
EnglishCroscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate (E572) Microcrystalline cellulose (E460) Pregelatinised starch (gluten free)
Kroskarmeloza sodowa Laktoza jednowodna Magnezu stearynian (E572) Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Skrobia żelowana (bez glutenu)
EnglishMicrocrystalline cellulose (E460) Pregelatinised starch (gluten free) Croscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate (E572)
Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Skrobia żelowana (bez glutenu) Kroskarmeloza sodowa Laktoza jednowodna Magnezu stearynian (E572)
EnglishWhen it gets to about 160 degrees, the proteins all line up and they create structure, the gluten structure -- what ultimately we will call the crumb of the bread.
Kiedy temperatura osiąga około 160 stopni, wszystkie białka formują się i tworzą strukturę, strukturę z glutenu – którą na sam koniec nazwiemy miękiszem chleba.
EnglishMore than 40 million tonnes of protein crops, mainly soya beans and corn gluten feed, are imported annually, representing 80% of the EU's protein consumption.
Ponad 40 milionów ton roślin wysokobiałkowych, głównie soi i kukurydzianego glutenu paszowego, jest przywożonych co roku; odpowiada to 80 % konsumpcji roślin wysokobiałkowych w UE.