"to go along" translation into Polish

EN

"to go along" in Polish

EN to go along
volume_up
{verb}

to go along (also: to go, to tread, to walk)
Unfortunately, there are those in the environmental movement who would be prepared to go along this path.
Niestety wśród obrońców środowiska są osoby gotowe pójść w takim kierunku.
We are, naturally, prepared also to go along this difficult route of announcing these decisions.
Oczywiście również my jesteśmy gotowi pójść tą trudną drogą ogłoszenia takich decyzji.
Let me pass through thy land: I will go along by the highway, I will turn neither unto the right hand nor to the left.
Niech przejdę przez ziemię twoję; drogą pospolitą pójdę; nie uchylę się ani na prawo ani na lewo.
to go along (also: to go, to tread, to walk)
Anyway, if you really want to go along this route, take the risk of being transparent, and why not even debate these priorities?
No ale, jeśli naprawdę chce pan iść tą drogą, podjąć ryzyko związane z przejrzystością, i może nawet debatować nad tymi priorytetami?
to go along (also: to drive, to go, to ride, to travel)
volume_up
jechać {ipf. v.}

Context sentences for "to go along" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur response must be to go along with globalisation and shape it better.
Nasza reakcja musi być zgodna z globalizacją i nadawać jej odpowiedni kształt.
EnglishMr Schmidt, Mr Trichet, I absolutely cannot go along with these proposals.
Panie Schmidt, panie prezesie Trichet, absolutnie nie mogę przystać na te propozycje.
EnglishI don't go along with all that, but it's interesting that he had a simple solution.
Nie wierzę w takie rzeczy, ale interesujące jest to, że zaproponował proste rozwiązanie.
EnglishI do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
Nie sądzę, by zajęcie się tym było zadaniem Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe Commission has made good proposals and I believe that the Council should go along with them.
Komisja przedstawiła dobre projekty i uważam, że Rada powinna się nimi kierować.
EnglishThen we go along and create the Internet and connect the world together; we flatten the world.
Idąc dalej stworzyliśmy Internet i połączyliśmy świat ze sobą; spłaszczyliśmy świat.
English(DE) Mr President, we would all certainly go along with this.
(DE) Panie przewodniczący! Wszyscy z pewnością byśmy się do tego przychylili.
EnglishI can go along with the previous speaker in asking: you want a stronger European Union.
Podobnie jak mój przedmówca, mogę zapytać: chcą silniejszej Unii.
EnglishThe scientists were still going to go along; they would take seven astronauts and seven scientists.
Naukowcy też mieli lecieć, więc poleciałoby siedmiu astronautów i siedmiu naukowców.
EnglishMr Reul, you and others will simply have to go along with this.
Panie Pośle Reul! Będzie musiał Pan, wraz z innymi osobami, po prostu się z tym pogodzić.
EnglishSo the UK, for example, has to go along with the rest of the EU.
Dlatego na przykład Wielka Brytania musi podążać za resztą państw UE.
EnglishThe Commission and the Council did not want to go along with this resolution.
Komisja i Rada nie chciały się na tę rezolucję zgodzić.
English(FR) Mr President, we go along with the question Mr Lehne would like to ask the Commission.
(FR) Panie przewodniczący! Zajmiemy się teraz pytaniem, które pan poseł Lehne chciałby zadać Komisji.
EnglishEvents have shown that the answer really was that we do not know and it will be made up as we go along.
Wydarzenia pokazały, że odpowiedź brzmi tak naprawdę: nie wiemy, wszystko okaże się w trakcie.
EnglishIn this respect, I agree with it being the President who decides, and we will go along with that decision.
W tym względzie zgadzam się, by to przewodniczący decydował, i na taką decyzję przystaniemy.
EnglishThat is the objective, and I simply cannot go along with it.
Taki jest właśnie cel i zwyczajnie nie mogę się z nim zgodzić.
EnglishWe hope very much that Singapore will go along with our strong wish to respect basic rights.
Mamy nadzieję, że Singapur wkrótce przystanie do naszego życzenia respektowania praw podstawowych w krótkim.
EnglishTherefore, the Commission is able to go along with these proposals.
Dlatego właśnie Komisja przystaje na te wnioski.
EnglishI refuse to go along with such a hypocritical position.
Odmawiam zaakceptowania takiego hipokrytycznego stanowiska.
EnglishThat is what Mr Schulz said and I go along with it entirely.
Mówił o tym pan Schulz i całkowicie się z nim zgadzam.

Other dictionary words