"to go out" translation into Polish

EN

"to go out" in Polish

EN to go out
volume_up
{verb}

We have got to go out there and promote our high-quality products.
Musimy tam wyjść i promować nasze produkty wysokiej jakości.
Europe is rich in all these and we must go out and market them in the future.
Europa dysponuje całym tym bogactwem i w przyszłości musimy wyjść na zewnątrz i wprowadzać je na rynek.
It will be students who can no longer afford to study abroad in order to go out and see the world.
Będą to studenci, którzy nie będą mogli dłużej pozwolić sobie na studia zagranicą, aby wyjść i zobaczyć świat.
Stay in shaded areas or go out when it is cloudy.
Pozostawać w miejscach zacienionych lub wychodzić w dni pochmurne.
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
A teraz mogę wychodzić z przyjaciółmi, gdziekolwiek chcę i o nic się nie martwić.
We go out there and we hop in our cars and we drive from place to place.
Wychodzimy z domu, wskakujemy w nasze samochody i jedziemy z jednego miejsca do drugiego.
to go out (also: to go off)
And as the wind starts dying down, any excess energy will be diverted back into the house -- the lights never go out.
Gdy zaś wiatr cichnie, nadwyżka energii będzie kierowana z powrotem do domu -- światła nigdy nie gasną.
to go out
volume_up
bywać {ipf. v.} (utrzymywać kontakty towarzyskie)
And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall bathe all his flesh in water, and be unclean until the even.
Odejmie też gardziel jego z pierzem jego, a porzuci je blisko ołtarza ku wschodniej stronie, na miejsce, gdzie popiół bywa;

Context sentences for "to go out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPutting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
EnglishThat against God thou turnest thy spirit, And lettest words go out of thy mouth?
Że tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe mowy?
EnglishAnd you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.
Każde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.
EnglishYou can click any of those to go out and read the article at the source.
Po kliknięciu możemy się przenieść na stronę źródłową artykułu, by go przeczytać.
EnglishNow, the activities from the lab have taught us now how to go out in the open ocean.
Działalność w laboratorium nauczyła nas, jak udać się do otwartego oceanu.
EnglishCast out the scoffer, and contention will go out; Yea, strife and ignominy will cease.
Wyrzuć naśmiewcę, a ustanie zwada; owszem uspokoi się swar i pohańbienie.
EnglishThey that tarry long at the wine; They that go to seek out mixed wine.
Tym, którzy siadają na winie; tym, którzy chodzą, szukając przyprawnego wina.
EnglishThis is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.
Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.
EnglishOr you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
Można też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy
EnglishOur thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Nasze myśli biegną ku tym, których dotknęło to tragiczne wydarzenie.
EnglishSo you'll have to, like, go check it out and come see me or something.
Więc będziecie musieli iść to zobaczyć i przyjść mnie obejrzeć, czy coś.
EnglishAnd the further out you go in this, away from the Sun, the more powerful this reflection will be.
Im dalej od Słońca wykonamy eksperyment, tym jaśniejsze będzie odbite światło.
EnglishSo I caused them to go forth out of the land of Egypt, and brought them into the wilderness.
A tak wywiodłem ich z ziemi egipskiej, i przyprowadziłem ich na puszczę;
EnglishWe've been told to go out on a limb and say something surprising.
Powiedziano nam, żebyśmy zaryzykowali swoją reputację i powiedzieli coś zaskakującego.
EnglishThat means that we must go out into the rest of the world and put pressure on other countries.
Oznacza to, że musimy zwrócić się do reszty świata i wywrzeć presję na pozostałe kraje.
EnglishI am not somebody who can go out and give my personal views.
Nie jestem kimś, kto może pokazać się i przedstawić swoje osobiste przekonania.
EnglishFire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out.
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
EnglishI hope I try to go out of my way to try and read and understand all the literature.
Staram się czytać ze zrozumieniem całą literaturę przedmiotu.
EnglishI don't want you all to go out and buy 400 dollars worth of laptops. ~~~ Okay?
Nie chodzi o to, że zachęcam was do kupna laptopów za 400 $.
EnglishAny crank claiming the sun will go out next Tuesday has got a testable prediction.
Jakikolwiek maniak twierdzący, że słońce zniknie w następny wtorek posiada sprawdzalne przewidywanie.