"grandchildren" translation into Polish

EN

"grandchildren" in Polish

EN grandchildren
volume_up
{plural}

grandchildren
volume_up
wnuki {f pl}
These are choices that your grandchildren, or their grandchildren, are going to have before them.
To są wybory, których wasze wnuki, albo ich wnuki będą dokonywać.
With this type of reasoning, our grandchildren's grandchildren will never see any decisions made.
Przy takim rozumowaniu wnuki naszych wnuków nigdy nie doczekają się żadnych decyzji.
We cannot pass on this level of debt to our children and grandchildren.
Nie możemy przerzucić takiego zadłużenia na nasze dzieci i wnuki.
grandchildren

Context sentences for "grandchildren" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must be clear that this dishonesty jeopardises the future of our grandchildren.
Musimy sobie jasno powiedzieć, że nasza nieuczciwość naraża przyszłość naszych wnuków.
EnglishMadam President, it seems we will all live longer but enjoy fewer grandchildren.
Pani przewodnicząca! Wydaje się, że wszyscy będziemy żyć dłużej, ale będziemy mieć mniej wnuków.
EnglishMortgaging our children's and grandchildren's future would be a crime.
Zbrodnią byłoby położenie na szali przyszłości naszych dzieci i wnuków.
Englishother than your spouse, (grand)children and (grand)parents
niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem
EnglishIt will be grandmothers up in Norrland who will not be able to see their grandchildren in the city so often.
Będą to babcie w Norrland, które nie będą mogły tak często widywać swoich wnuków z miasta.
EnglishAnother fundamental European value is that we must not pass on our debts to our children and grandchildren.
Kolejną fundamentalną wartością europejską jest zakaz przekazywania długów dzieciom i wnukom.
EnglishIt's not maximizing the number of grandchildren we have.
Nie jest to maksymalizowanie liczby naszych wnuków.
EnglishWe cannot allow our children and grandchildren to live under the threat of hunger, unemployment and social exclusion.
Nie możemy dopuścić, aby naszym dzieciom i wnukom groził głód, bezrobocie i wykluczenie społeczne.
EnglishIf we can make it through the next 150 years, I think that your great great grandchildren will forget all about Malthus.
Jeśli uda nam się przetrwać następnych 150 lat to myślę, że nasze pra- pra- prawnuki zapomną o Malthusie.
EnglishBut much worse than that, 90 percent said they thought there'd be a pandemic within your children or your grandchildren's lifetime.
Ale co gorsza, 90 procent powiedziało, że pandemia nastąpi w ciągu życia naszych dzieci i wnuków.
EnglishAnd through this technology, being able to be an active participant in their grandchildren's lives in a way that's not possible today.
Dzięki tej technologii będzie można brać czynny udział w życiu wnuków w sposób dziś niemożliwy.
EnglishEnsure and guarantee, Commissioner, that my children, my grandchildren and those of my constituents are safe.
Panie komisarzu! Proszę zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo moich dzieci i wnuków oraz dzieci i wnuków moich wyborców.
EnglishWe owe this to our children and grandchildren.
Jesteśmy to winni naszym dzieciom i wnukom.
EnglishThe saying that we have only borrowed the Earth from our grandchildren is perhaps the best way to bring this conflict home.
Mówienie, że "jedynie pożyczyliśmy ziemię od naszych wnuków” prawdopodobnie najlepiej uświadamia ten konflikt.
EnglishThere could also be carbon that you are exhaling now that will be in the breath of your great-great-great-grandchildren. ~~~ Thank you.
Możliwe też, że węgiel, który właśnie wydychacie, znajdzie się w oddechu waszych pra-pra-pra-prawnuków.
EnglishFor the first time in a long time, there exists in our region hope for a better future for our children and grandchildren.'
Po raz pierwszy od dłuższego czasu w naszym regionie istnieje nadzieja na lepszą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków”.
EnglishWe owe it to our children, our grandchildren and the generations we will never meet to keep it safe and to pass it along.
Jesteśmy winni naszym dzieciom naszym wnukom i przyszłym pokoleniom, których nigdy nie poznamy, chronić ten skarb i przekazywać go dalej.
EnglishEverybody's got to answer their grandchildren some day what you did about the holocaust in Africa, and you better have an answer.
Kiedyś każdy z nas będzie musiał opowiedzieć swoim wnukom co zrobił w sprawie zagłady w Afryce. ~~~ I lepiej mieć jakąś odpowiedź.
EnglishI believe that what we eat is important to all of us, and the kind of nourishment our children and grandchildren grow up on is even more important.
Jestem przekonana, że to co jemy jest dla nas wszystkich ważne, a sposób żywienia naszych dzieci i wnuków jest jeszcze ważniejszy.
EnglishAt the same time, however, in implementing these financial stimulus measures for the economy we must think not only of ourselves but also of our children and grandchildren.
Jednocześnie jednak, wdrażając finansowe środki stymulacyjne, musimy myśleć nie tylko o sobie, ale też o naszych dzieciach i wnukach.