"grandfather" translation into Polish

EN

"grandfather" in Polish

EN grandfather
volume_up
{noun}

grandfather (also: old-timer, gramps, grand-dad, grandad)
It was my grandfather who decided they needed false documents.
To mój dziadek zdecydował, że potrzebują fałszywych dokumentów.
When she was 14 years old, her grandfather sold her to a brothel.
Kiedy miała 14 lat, jej dziadek sprzedał ją do burdelu.
Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.
Dziadek Bonneta, Charles Lullin, widywał setki różnych postaci, różnorakich krajobrazów.
grandfather
volume_up
dziad {m} [arch.]

Synonyms (English) for "grandfather":

grandfather

Context sentences for "grandfather" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.
W dodatku ustawa ta przyznaje opiekę nad dziećmi jedynie ojcu i dziadkowi.
EnglishThe joystick is no equivalent to an hour spent with one's grandfather in the garage.
Zabawa na komputerze nie zrównoważy godziny spędzonej z dziadkiem w garażu.
EnglishA Dexicorp mall in my grandfather's forest is not exactly a win.
Centrum handlowe ' Dexicorp ' w lesie mojego dziadka nie jest do końca zwycięstwem.
EnglishJust like the rest of my family, my grandfather's favorite thing to do in the whole world was to read.
Jak w przypadku całej mojej rodziny, ulubionym zajęciem dziadka było czytanie.
EnglishAnd so these days I try to learn from my grandfather's example in my own way.
ponieważ czytałam, pisałam, myślałam i prowadziłam badania.
EnglishWhat I've realized is what my grandfather did for me when I was a kid, everyone has access to now.
Dziś każdy ma dostęp do rzeczy, jakie dostałem od dziadka.
EnglishThree of my grandfather's sisters were Catholic nuns in the then Rhodesia and in South Africa.
Trzy siostry mojego dziadka były zakonnicami katolickimi w ówczesnej Rodezji i Republice Południowej Afryki.
EnglishAnd the first murder of a mother by a son was my great-great-great-great-great-great-grandfather.
Pierwsze opisane w niej morderstwo, to matka zabita przez syna, który był moim prapraprapraprapradziadkiem.
EnglishShe moved to the United States, where she met my grandfather, who was a cement hauler, and they had nine children.
Przeprowadziła się do USA, gdy poznała dziadka, który woził cement.
EnglishThe nearest my grandfather got to the war was to occasionally get a glimpse of it - from a safe distance.
Najbliższy kontakt mojego dziadka z wojną to obserwowanie jej od czasu do czasu z bezpiecznej odległości.
EnglishMy great grandfather owned the woods and the marsh.
Mój prapradziadek był właścicielm bagiem i tego lasu.
EnglishAnd the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed.
A na cześć dziadka, nie otwieram skrzynki.
EnglishNow, when I was a boy of about his age, I would go out fishing with my grandfather and we would catch fish about half that size.
Gdy ja byłem w jego wieku jeździłem na ryby z dziadkiem i łowiliśmy ryby o połowę mniejsze.
EnglishAfter your grandfather's death, I was a wreck.
Po śmierci twojego dziadka, czułam się okropnie.
EnglishYou don't need to have my grandfather, though you wished you had.
EnglishYou're an idealist, just like your grandfather.
Chciałem cię dopuścić, jestem rozczarowywany.
EnglishOne young woman brought her grandfather.
Jedna młoda kobieta przyprowadziła swojego dziadka.
EnglishMy grandmother survived and married my grandfather.
Babcia przeżyła i wyszła za dziadka.
EnglishMy mother said it was named after my grandfather.
Mama mówiła, że od nazwiska dziadka.
EnglishThe press is currently highlighting the case of 16-year-old Medine Memi, who was cruelly murdered by her own father and grandfather.
Prasa ukazuje postać szesnastoletniej Medine Memi, okrutnie zamordowanej przez własnego ojca i dziadka.