"grandiloquent" translation into Polish

EN

"grandiloquent" in Polish

EN grandiloquent
volume_up
{adjective}

grandiloquent
volume_up
patetyczny {adj. m} (styl, gest, ton)
grandiloquent (also: pompous)

Synonyms (English) for "grandiloquent":

grandiloquent

Context sentences for "grandiloquent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot make grandiloquent speeches about Europe and do nothing.
Nie możemy wygłaszać pompatycznych przemówień dotyczących Europy, a potem nic nie robić.
EnglishThe diagnosis given in these communications is also generally correct, rhetorical and grandiloquent.
Zawarta we wspomnianych komunikatach diagnoza jest zasadniczo prawidłowa, retoryczna i górnolotna.
EnglishThese questions, too, must be answered if one is to lapse into grandiloquent lyricism; otherwise, one pulls the wool over citizens' eyes.
Na tego typu pytania również należy poszukać odpowiedzi, jeżeli mamy popaść w górnolotny liryzm; w przeciwnym wypadku po prostu mydlimy oczy naszym obywatelom.