"grandiose" translation into Polish

EN

"grandiose" in Polish

EN grandiose
volume_up
{adjective}

grandiose (also: admirable, amazing, awesome, beautiful)
Yet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
Jednakże inflacja słowna, inflacja wspaniałych i złudnych celów jest równie szkodliwa, jak inflacja pieniądza.
On the eve of this grandiose sporting spectacle, the members of protestant churches that are not officially registered are being subjected to increasingly harsh religious persecution.
Tuż przed wspaniałym sportowym widowiskiem, członkowie kościołów protestanckich, którzy nie są oficjalnie zarejestrowani, są poddawani coraz dotkliwszym religijnym prześladowaniom.

Synonyms (English) for "grandiose":

grandiose

Context sentences for "grandiose" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAm I going to use a two-page spread like a comic book for more grandiose effect, I guess?
Czy użyć komputera? ~~~ Czy wykorzystać dwie strony, jak w komiksach, by było bardziej spektakularnie?
EnglishAnd at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss.
a nawet strata dla świata, jakkolwiek brzmi to pretensjonalnie.
EnglishYou have to be a country with grandiose and aggressive style, and then Europe will bow and scrape to you.
Powinien być krajem zachowującym się agresywnie i jak mocarstwo, a wtedy Europa ukłoni się i przestraszy takiego kraju.
EnglishToo much time and money has been wasted on grandiose projects that do not benefit the people we represent.
Zbyt wiele czasu i pieniędzy marnuje się na okazałe projekty, które nie przynoszą korzyści reprezentowanym przez nas obywatelom.
EnglishIt leads to the traffic moving from the railways to the roads rather than, as your fine grandiose speeches often indicate, from the roads to the railways.
Doprowadzi to do przenoszenia ruchu z kolei na drogi, a nie - jak miałoby wynikać z państwa górnolotnych słów - z dróg na koleje.
EnglishMany grandiose announcements have been made about what the EU can do - or rather, what the Commission can propose and what the Member States must implement.
Przedstawiano wiele pompatycznych informacji na temat tego, co może zrobić Unia Europejska, a raczej, co może zaproponować Komisja i co muszą wprowadzić państwa członkowskie.
EnglishAnd since I'm realistic, rather than grandiose, I don't claim that the ability to control the function of the nervous system will at once unravel all its mysteries.
A ponieważ podchodzę do problemu realistycznie, a nie pompatycznie, nie twierdzę, że możliwość sterowania funkcjami układu nerwowego natychmiast odsłoni wszelkie swoje tajemnice.