"gratification" translation into Polish

EN

"gratification" in Polish

EN gratification
volume_up
{noun}

And it is a most edifying form of instant gratification.
I najbardziej budująca forma natychmiastowej satysfakcji.
He who seeks gratification shall be disappointed.
Kto szuka satysfakcji, będzie rozczarowany.
He who seeks order shall find gratification.
Kto szuka porządku, znajdzie satysfakcję.
gratification

Synonyms (English) for "gratification":

gratification

Context sentences for "gratification" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.
W Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.
EnglishHe just thinks about the here and now and the immediate gratification.
Ma w głowie tylko to, co tu i teraz i natychmiastową satysfakcje.
EnglishAnd it is a most edifying form of instant gratification.
I najbardziej budująca forma natychmiastowej satysfakcji.
EnglishBut if you want to reach the very top, you should delay gratification and, of course, become a politician.
Ale jeśli chcesz osiągnąć sam szczyt, powinieneś opóźnić gratyfikację i, oczywiście, zostać politykiem.
EnglishOne is the sex drive: the craving for sexual gratification.
Pierwszy to popęd seksualny: potrzeba zaspokojenia.
EnglishThere is now even a law that protects the right of men to sexual gratification without any say from the women involved.
Istnieje nawet przepis chroniący męskie prawo do seksualnej satysfakcji, bez słowa wzmianki o kobietach.
EnglishHe who seeks gratification shall be disappointed.
Kto szuka satysfakcji, będzie rozczarowany.
EnglishHe who seeks order shall find gratification.
Kto szuka porządku, znajdzie satysfakcję.
EnglishThat child already, at four, understood the most important principle for success, which is the ability to delay gratification.
To dziecko już w wieku 4 lat zrozumiało najważniejszy warunek sukcesu. ~~~ Czyli zdolność odroczenia gratyfikacji.
EnglishLet us stop making these assertions, which overshoot the mark, and let us feel a sense of gratification at the result that we have achieved.
Przestańmy wygłaszać takie chybione twierdzenia i pozwólmy sobie odczuć satysfakcję z osiągniętych rezultatów.
EnglishYou can delay the gratification that the social acknowledgement brings, and you can understand that your mind mistakes the talking for the doing.
Można opóźnić odczuwanie satysfakcji i spełnienia, jakie niesie ze sobą społeczne uznanie i pochwała. ~~~ Należy zrozumieć, że nasz mózg niejako myli słowa z czynami.
EnglishOr in other words, I think the Bhutanese believe happiness equals wanting what you have -- imagine gratitude -- divided by having what you want -- gratification.
Moim zdaniem Bhutańczycy wierzą, że szczęście równa się pragnienie tego, co się ma, czyli wdzięczność, podzielone przez spełnianie zachcianek, czyli zaspokojenie.

Other dictionary words