EN to graze
volume_up
[grazed|grazed] {verb}

1. general

to graze (also: to fall out, to turn out)
to graze
volume_up
paść się {r. v.} (na)
to graze (also: to chafe, to dry, to mop, to scrape)
volume_up
obetrzeć {pf. v.}
to graze (also: to chafe, to dry, to mop, to wipe)
volume_up
obcierać {ipf. v.}
to graze
to graze (also: to pasture)
volume_up
wypasać {pf./ipf. v.}
He can graze again, he can cut, he can bring in another species, like the lambs, or he can make hay for the winter.
Może wypasać, kosić, wprowadzić inne zwierzęta na przykład owce, ,albo może zebrać siano na zimę.
The whites could farm, graze and hunt as they wished, but we black, we were not regarded as responsible to use wildlife.
Biali mogli uprawiać pola, wypasać i polować ile chcieli, ale czarnych nie uważano za dość odpowiedzialnych, by to robić.
to graze
volume_up
spasać {ipf. v.}

2. colloquial

to graze
volume_up
pojadać {ipf. v.}

Synonyms (English) for "graze":

graze

Context sentences for "to graze" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
Świnie i kurczaki nie pasą się na polach a ziarna stanowią ich jedyne pożywienie.
EnglishThey graze everything down, intensive grazing.
Pasą sie tak, że zrównują wszystko z ziemią.
EnglishCows graze one day.