EN

grouping {noun}

volume_up
The proposal also makes major technical improvements, for example, notifications, cross-border mergers and the grouping of funds via master-feeder-structures.
Wniosek wprowadza także zasadnicze udoskonalenia techniczne, jak np. powiadomienia, łączenia transgraniczne i grupowanie funduszy w ramach struktur funduszy podstawowych i powiązanych.

Synonyms (English) for "grouping":

grouping
group

Context sentences for "grouping" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd here, here he sees a grouping pattern that reminds him of the Tanzanian Giraffe.
A tu dostrzega prawidłowość w organizacji grupy, która przywodzi mu na myśl żyrafy z Tanzanii.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane zn
EnglishFirstly, because they are grouping different situations and countries together in the same resolution.
Po pierwsze dlatego, że różne sytuacje i kraje zgrupowała w tej samej rezolucji.
EnglishWithin each frequency grouping adverse reactions are reported in order of decreasing seriousness.
W poszczególnych grupach podano działania niepożądanych o mniejszym stopniu ciężkości.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. zn
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness. no
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane
EnglishWithin each frequency grouping adverse drug reactions are presented in the order of decreasing seriousness.
Działania niepożądane leku zostały wymienione według malejącego stopnia ciężkości.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in decreasing order of seriousness.
W każdej grupie częstości, działania niepożądane wymieniono w kolejności malejącej ciężkości.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
W każdej grupie częstości działania niepożądane ułożono w kolejności od najbardziej poważnych.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
W każdej częstości występowania działania niepożądane przedstawiono według malejącej ciężkości.
EnglishWithin each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness.
Działania niepożądane przedstawiono wg klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.
EnglishThere is no sector or grouping that has emerged unscathed or unblemished.
Nie ma żadnego sektora ani ugrupowania, którym udało się wydostać z kryzysu w nietkniętym lub nieskalanym stanie.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
Klasyfikacja układów i narządów Zaburzenia układu nerwowego
EnglishThus, the frequency grouping is categorised as not known.
Dlatego, częstość występowania zaklasyfikowano jako nieznaną.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
W każdej z grup częstości występowania działania niepożądane przedstawiono według malejącej ciężkości.
EnglishWithin each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness.
stosowania produktu (co najmniej 24 tygodnie) w porównaniu z obserwowanymi podczas krótkotrwałego leczenia.
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: powiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca wstrzyknięcia Bardzo rzadko:
EnglishWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.
Działania niepożądane w obrębie każdego zakresu częstości występowania przedstawiono według malejącej ciężkości.