"harsh" translation into Polish

EN

"harsh" in Polish

EN harsh
volume_up
{adjective}

volume_up
surowy {adj. m}
Then we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Następnie mamy problem związany ze srogimi zimami: podczas surowej zimy w roku 2008 zmarły 3 miliony pszczół.
That is the harsh reality that flies in the face of fine words by government and the Commission.
Taka jest surowa rzeczywistość, która zderza się z pięknymi słowami rządu oraz Komisji.
Prepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Proszę się przygotować na naszą surową, lecz uczciwą wymianę poglądów z panem i pańskim kolegium.
harsh (also: austere, dour, ferocious, severe)
volume_up
srogi {adj. m}
harsh (also: abrasive, brusque, coarse, ragged)
volume_up
szorstki {adj. m}
harsh (also: acrid, annoying, galling, grating)
harsh (also: crude, hoarse, lumpy, rough)
harsh (also: coarse, crude, hoarse, lumpy)
volume_up
chropawy {adj. m}

Synonyms (English) for "harsh":

harsh

Context sentences for "harsh" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.
Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Handel ludźmi to smutna rzeczywistość w UE.
EnglishLegislators must not be afraid to state harsh realities when looking at potential impacts.
Analizując ich wpływ, ustawodawcy nie mogą bać się stawić czoła twardym realiom.
EnglishI felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Miałem wrażenie, że pani poseł Ferreira była zbyt krytyczna wobec reakcji Unii Europejskiej.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, the authorities are applying harsh fiscal adjustment policies.
Wreszcie, Szanowni Państwo, władze stosują surową politykę korekt budżetowych.
EnglishI may sound a bit harsh, but I want to know what is going on.
Moje przemówienie może sprawiać wrażenie ostrej, ale chcę wiedzieć, co się dzieje.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Pierwsza ostra krytyka pod adresem ustawy medialnej pojawiła się jeszcze przed przyjęciem ustawy.
EnglishThat is the harsh reality that flies in the face of fine words by government and the Commission.
Taka jest surowa rzeczywistość, która zderza się z pięknymi słowami rządu oraz Komisji.
EnglishPrepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Proszę się przygotować na naszą surową, lecz uczciwą wymianę poglądów z panem i pańskim kolegium.
EnglishThis is the hardworking scientist under harsh conditions.
Tydzień później przedstawił jego pomysł Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
EnglishIt is a harsh policy exercised solely on the basis of the criterion of the profitability of capital.
Jest to twarda polityka, oparta wyłącznie na kryterium rentowności kapitału.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
W dzisiejszym Pakistanie ciężki i okrutny jest los obywatela, który sprzeciwia się niesprawiedliwości.
EnglishHarsh penalties are still being imposed, including frequent use of the death penalty.
Chiny wciąż stosują surowe kary, w tym często karę śmierci.
EnglishThis is particularly important in the harsh reality of today's economic and financial crisis.
Jest to szczególnie ważne w trudnej rzeczywistości dzisiejszego kryzysu gospodarczego i finansowego.
EnglishI cannot fail but come to the harsh conclusion that for some Europeans Tibet is closer than Moldova.
Nasuwa mi się cierpka konkluzja, że niektórym Europejczykom bliżej do Tybetu niż do Mołdawii.
EnglishI tried harsh words and threats and they took me nowhere.
Próbowałem ostrych słów i gróźb, ale te zaprowadziły mnie donikąd.
EnglishThe economic crisis is being particularly harsh on young people.
Kryzys gospodarczy szczególnie mocno dotknął młodych ludzi.
EnglishThe moral of Zapata's case is that one cannot ignore the harsh realities of the Cuban dictatorship.
Morał sprawy Zapaty jest taki, że nie można lekceważyć twardej rzeczywistości kubańskiej dyktatury.
EnglishThey are not about dictatorial demands and harsh condemnations.
Dalekie są od despotycznych roszczeń i ostrego potępienia.
EnglishThen we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Następnie mamy problem związany ze srogimi zimami: podczas surowej zimy w roku 2008 zmarły 3 miliony pszczół.
EnglishIn my own country, Finland, there is continual heavy snow and there are harsh frosts, but things work.
W moim kraju, w Finlandii, ciągle występują duże opady śniegu i silne mrozy, ale wszystko działa.