"hasty" translation into Polish

EN

"hasty" in Polish

EN hasty
volume_up
{adjective}

1. general

This was the pressure of obtaining this hasty result.
Istniała presja, aby uzyskać pośpieszny rezultat.
The responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Odpowiedzialni politycy muszą odciąć się od zbyt pospiesznych rozwiązań.
I fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences.
Boję się, że wiele z tego nazbyt pośpiesznego prawodawstwa ujawni niezamierzone i niefortunne konsekwencje.
hasty (also: quick)
volume_up
śpieszny {adj. m}

2. "decision, conclusion"

hasty (also: precipitate, rash, precipitant)
volume_up
pochopny {adj. m}
Someone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Ktoś podczas dzisiejszej debaty powiedział, że odpowiedź Unii Europejskiej była pochopna.
A social Europe cannot afford hasty reactions or empty words.
Europa socjalna nie może sobie pozwolić na pochopne reakcje ani puste słowa.
Uncoordinated hasty reactions are hardly helpful.
Reakcje nieskoordynowane i pochopne na nic się nie zdadzą.

Synonyms (English) for "hasty":

hasty

Context sentences for "hasty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Przed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Przewodniczący Pöttering zbyt pochopnie zapewnił o braku głosów przeciwnych.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.
EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Odpowiedzialni politycy muszą odciąć się od zbyt pospiesznych rozwiązań.
EnglishSomeone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Ktoś podczas dzisiejszej debaty powiedział, że odpowiedź Unii Europejskiej była pochopna.
EnglishA social Europe cannot afford hasty reactions or empty words.
Europa socjalna nie może sobie pozwolić na pochopne reakcje ani puste słowa.
EnglishTherefore, I am calling for clear answers and not for hasty reactions.
Dlatego domagam się jasnych odpowiedzi a nie pospiesznych reakcji.
EnglishHe that is slow to anger is of great understanding; But he that is hasty of spirit exalteth folly.
Nierychły do gniewu jest bogaty w rozum; ale porywczy pokazuje głupstwo.
EnglishThat does not mean that we should draw any hasty conclusions.
To nie oznacza, że powinniśmy wyciągnąć jakiekolwiek pośpieszne wnioski.
EnglishLet us not be too hasty therefore in condemning a country or a government.
Nie działajmy zbyt pośpiesznie potępiając kraj lub rząd.
EnglishUntil this is guaranteed, over-hasty and ill-considered expansion must not be allowed to occur.
Do czasu uzyskania takich gwarancji przedwczesna i nierozważna ekspansja nie powinna mieć miejsca.
EnglishI thought it was very indecent of Accenture to ditch Tiger Woods in such a sort of hurried and hasty way.
Accenture postąpiło nieprzyzwoicie, pozbywając się Tigera Woodsa tak pospiesznie i pochopnie.
EnglishI fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences.
Boję się, że wiele z tego nazbyt pośpiesznego prawodawstwa ujawni niezamierzone i niefortunne konsekwencje.
EnglishThe European Council must make the necessary preparations, but should not jump to any hasty conclusions.
Rada Europejska musi poczynić niezbędne przygotowania, ale nie powinna wyciągać pochopnych wniosków.
EnglishBe not hasty to go out of his presence; persist not in an evil thing: for he doeth whatsoever pleaseth him.
Nie skwapiaj się odejść od oblicza jego, ani trwaj w uporze; albowiem cobykolwiek chciał, uczyniłciby.
EnglishSeest thou a man that is hasty in his words?
Ujrzysz człowieka skwapliwego w sprawach swoich; ale lepsza jest nadzieja o głupim, niż o nim.
EnglishUncoordinated hasty reactions are hardly helpful.
Reakcje nieskoordynowane i pochopne na nic się nie zdadzą.
EnglishThe IMO's decision was a hasty one, with no assessment of environmental impact and no estimates of costs.
Decyzja IMO była decyzją pochopną, podjętą bez przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko i szacunku kosztów.
EnglishIn short, Commissioner, you have been rather hasty.
Krótko mówiąc, zbyt szybko podejmuje pani decyzje.