"hearty" translation into Polish

EN

"hearty" in Polish

PL

EN hearty
volume_up
{noun}

1. British English, pejorative

hearty (also: beefcake, muscleman, musclehead, jock)
volume_up
osiłek {m} [coll.]

Synonyms (English) for "hearty":

hearty

Context sentences for "hearty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHearty congratulations to the Commission, then, and a rather reserved attitude towards the Council.
Zatem szczerze gratuluję Komisji i raczej chłodno odnoszę się do Rady.
EnglishIn six varieties: Cheese, Light, Robusto, Rich & Hearty, Old World Traditional, Extra-Chunky Garden.
36! W 6 odmianach: serowy, dietetyczny, Robusto, wzbogacony, tradycyjny, z kawałkami warzyw.
EnglishWe are evolving to be a more collaborative and hearty species.
Ewoluujemy, stając się bardziej zdolni do współpracy i serdeczni.
EnglishOil and perfume rejoice the heart; So doth the sweetness of a man's friend [that cometh] of hearty counsel.
Jako maść i kadzenie uwesela serce: tak słodkość przyjaciela uwesela więcej, niż własna rada.
EnglishEvery one of you would say, "I want a dark, rich, hearty roast."
English(EL) Madam President, the rapporteur Claudio Fava and the shadow rapporteurs truly deserve our hearty congratulations.
(EL) Pani przewodnicząca! Sprawozdawcy Claudio Favie i sprawozdawcom pomocniczym naprawdę należą się nasze serdeczne gratulacje.
EnglishI thus extend a hearty welcome to transatlantic cooperation and cooperation with bodies such as the OECD and the International Monetary Fund.
Z całego serca popieram współpracę transatlantycką oraz współpracę z OECD i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
English(PL) Madam President, as a member of the Subcommittee on Human Rights, I would like to extend hearty congratulations to Mrs Andrikienfor writing a really good draft report.
Jako członek Podkomisji Praw Człowieka chciałbym serdecznie pogratulować pani Andrikiennaprawdę dobrego projektu sprawozdania.
EnglishMrs Zdravkova also deserves hearty congratulations on having achieved unanimous decisions and cooperation in her first report for our committee.
Pani poseł Zdravkova również zasługuje na serdeczne gratulacje z racji doprowadzenia do jednogłośnych decyzji i współpracy nad jej pierwszym sprawozdaniem dla naszej komisji.
English(SV) Mr President, Commissioner, Mr Juncker, I would like to begin by giving my hearty congratulations to a mature ten year old and my thanks to both rapporteurs for an excellent report.
(SV) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie Juncker! Na początku chciałbym gorąco pogratulować dojrzałej dziesięciolatce i podziękować obojgu sprawozdawcom za doskonałe sprawozdanie.