EN heat
volume_up
{noun}

1. general

heat (also: hotness)
We mounted an expedition to look for the missing heat.
Zatem to muszą być podwodne gorące źródła.
PVC/ Aluminium foil blisters in cartons or secondary heat sealed card packaging of 2, 4, 8 or 12 tablets.
Blistry PCW/ Al w tekturowym pudełku lub zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco zawierającym po 2, 4, 8 i 12 tabletek.
Blister Pack of 14 x 1 mg and 28 x 1 mg varenicline film-coated tablets, Heat Sealed Card
Blister zawierający 14 lub 28 tabletek powlekanych warenikliny o mocy 1 mg, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco
heat (also: heat wave)
To chyba przez ten upał.
They include all natural phenomena, such as high water, extremes of heat and cold, earthquakes and other things.
Obejmują one wszystkie zjawiska naturalne, takie jak przypływy, ekstremalne upały i mrozy, trzęsienia ziemi itp.
On 23 July, in Corsica, the heat was exceptional: 44 degrees, very dry air and a very strong sirocco wind.
23 lipca na Korsyce wystąpiły nadzwyczajne upały z temperaturą sięgającą 44 stopni, bardzo suchym powietrzem i bardzo silnymi podmuchami sirocco.
heat (also: ember, fire, glow, fervor)
We like the light that comes into the room, but in the middle of summer, all that heat is coming into the room that we're trying to keep cool.
Ale w środku lata, żar słońca ogrzewa pokój, który staramy się ochłodzić.
Both can be used instead of petroleum-based roofing materials that absorb heat, contribute to urban "heat island" effect and degrade under the sun, which we in turn breathe.
Można ich używać zamiast tradycyjnych materiałów ropo-pochodnych, które wchłaniają ciepło, emitują żar do otoczenia i jeszcze na dodatek ulegają degradacji pod wpływem słońca.

2. sports

heat (also: cross-country)
heat
volume_up
wyścig {m} (pływacki)

3. zoology

heat (also: oestrus, estrus)

Context sentences for "heat" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
EnglishDo not administer to sick or debilitated dogs or dogs suffering from heat stress.
Nie stosować u psów chorych, osłabionych lub cierpiących na stres cieplny.
EnglishA proportion of bitches that show induced heat may subsequently develop pseudopregnancy.
U części suk wykazujących indukowaną ruję może dojść do rozwoju ciąży rzekomej.
EnglishHypotension, heat stroke Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
Hipotensja, udar cieplny Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Englishmg tablets: - Carton box with 8, 16 or 80 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters
pudełko kartonowe zawierające 8, 16 lub 80 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium
Englishmg tablets: - Carton box with 5, 25 or 50 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters.
pudełko kartonowe zawierające 5, 25 lub 50 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium
EnglishHeat from within made geysers erupt -- that is how the oceans were born.
Wewnętrzne ciepło prowadziło do erupcji gejzerów; tak narodziły się oceany.
EnglishIn addition, the frequency of induced heat is lower in younger bitches than in older bitches.
Ponadto, częstotliwość występowania indukowanej rui jest niższa u młodszych suk.
EnglishThis takes the temperature of the canal and turns it into this four-degrees of heat exchange.
Biorą one temperaturę kanału i przemieniają je w cztero-stopniową wymianę ciepła.
EnglishAnd all along the sides of these chimneys is shimmering with heat and loaded with life.
Wokół ścian tych kominów skrzy się z gorąca i roi się od żywych stworzeń.
EnglishMy skin is black, [and falleth] from me, And my bones are burned with heat.
Skóra moja poczerniała na mnie, i kości moje wypiekły się od upalenia.
EnglishIt's called heat, beat and treat -- that's what material scientists call it.
Zwie się „rozgrzej, uderzaj, obrabiaj” – tak nazywają to naukowcy zajmujący się materiałami.
EnglishDrought and heat consume the snow waters: [So doth] Sheol [those that] have sinned.
Jako susza i gorącość trawią wody śnieżne, tak grób grzeszników.
EnglishLevemir should be protected from excessive heat and sunlight.
Preparat Levemir należy chronić przed nadmiernym ogrzaniem i światłem słonecznym.
EnglishNovoMix 30 Penfill must be protected from excessive heat and sunlight.
Chroni NovoMix 30 Penfill przed wysok temperatur i wiatłem słonecznym.
EnglishNovoMix 50 Penfill must be protected from excessive heat and sunlight.
Chroni NovoMix 50 Penfill przed wysok temperatur i wiatłem słonecznym.
EnglishNovoMix 30 FlexPen must be protected from excessive heat and sunlight.
Chroni NovoMix 30 FlexPen przed wysok temperatur i wiatłem słonecznym.
EnglishNovoMix 70 FlexPen must be protected from excessive heat and sunlight.
Chroni NovoMix 70 FlexPen przed wysok temperatur i wiatłem słonecznym.
EnglishCombined heat and power facilities also involve expensive dual structures.
Elektrociepłownie również wymagają kosztownych podwójnych układów.
EnglishThere will be events, like 35,000 people dying of a heat wave, which happened a while back.
Nadchodzi czas stawienia czoła nieprzyjemnym faktom. ~~~ Oto ich lista.