"to heat up" translation into Polish

EN

"to heat up" in Polish

EN to heat up
volume_up
{verb}

1. general

to heat up (also: to heat, to warm up, to warm, to keep warm)
volume_up
grzać {ipf. v.}
to heat up (also: to heat, to warm up, to warm)
volume_up
nagrzewać {ipf. v.}
to heat up (also: to heat, to warm up, to warm, to preheat)
volume_up
nagrzać {pf. v.}
to heat up
volume_up
zagrzać {pf. v.}
to heat up
volume_up
podgrzać {pf. v.}
to heat up (also: to warm up, to warm)
volume_up
wygrzać {pf. v.}
to heat up (also: to reheat)
volume_up
odgrzać {pf. v.}
to heat up
to heat up (also: to heat, to warm up)
volume_up
dogrzać {pf. v.}
to heat up (also: to heat, to warm up)
volume_up
dogrzewać {ipf. v.}

2. "(some) more"

to heat up
volume_up
dogrzać {pf. v.} (dodatkową ilość)
to heat up
volume_up
dogrzewać {ipf. v.} (dodatkową ilość)

Similar translations for "to heat up" in Polish

heat noun
to heat verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Context sentences for "to heat up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
EnglishYou heat it up; you beat it with high pressures; you use chemicals.
Podgrzewasz, uderzasz pod wysokim ciśnieniem, używasz chemikaliów.
EnglishAnd then when the air comes back after it's been cooled it picks up that heat again.
A gdy powraca po schłodzeniu, znowu pobiera ciepło.
EnglishWe're trying to heat up the space that we're in, and all that is trying to get out through the window.
Próbujemy ogrzać pomieszczenia, ale ciepło ucieka przez okna.
EnglishYou put a bit of black plastic on the side of a building, it'll heat up, and you'll get passive airflow.
Ścianę budynku okłada się czarnym plastikiem, Plastik nagrzewa się pasywnie, powodując ruch powietrza.
EnglishYou turn up the heat, you start making or breaking chemical bonds in the sugar, forming a brownish caramel, right?
Zwiększasz ciepło, zaczynasz tworzyć lub rozrywać wiązania w cukrze zmieniając go w brązowawy karmel, prawda?
EnglishOur job is to turn up the heat.
Naszym zadaniem jest więc podwyższyć temperaturę.
EnglishBut as you heat it up, it'll melt into a pool of water, and you would be able to see that, actually, it was just made of H20, water.
Kiedy jednak go podgrzejecie, stopnieje w krople wody, i wtedy możecie stwierdzić, że składał się po prostu z H2O, wody.
EnglishAnd deep beneath those oceans, at cracks in the Earth's crust, you've got heat seeping up from inside the Earth, and you've got a great diversity of elements.
Głęboko pod powierzchnią tych oceanów, przy pęknięciach w skorupie ziemskiej, masz również ciepło wydobywające się z wnętrza Ziemi, i masz też dużą różnorodność pierwiastków.