EN heated
volume_up
{adjective}

heated (also: dogged, fierce, grim, hard-fought)
volume_up
zacięty {adj. m}
Initially, we had a very heated discussion on this subject.
Początkowo prowadziliśmy bardzo zacięte dyskusje na ten temat.
No doubt you have had heated discussions in the Commission.
Niewątpliwie w Komisji toczyły się zacięte dyskusje.
We all know that there is a heated debate worldwide about the food/energy security issue at present.
Wszyscy jesteśmy świadkami zaciętej, ogólnoświatowej debaty na temat bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa energetycznego.

Context sentences for "heated" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
W tej gorącej debacie posłowie PPE mojej grupy wzywają o spokój i rozsądek.
EnglishFor example, there are around 190 million buildings in the EU that need to be heated.
Przykładowo, w UE jest około 190 milionów budynków potrzebujących ogrzania.
EnglishAnother issue that has been the subject of heated debate is functional separation.
Kolejną kwestią, która była przedmiotem gorącej debaty jest funkcjonalny podział operatora.
EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Pamiętam gorącą debatę, jaka miała miejsce w Polsce przed październikowymi wyborami w 2007 r.
EnglishNo doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
Bez wątpienia powinniśmy odbyć ożywioną dyskusję okolicznościową tej jesieni.
EnglishBut let's say you have sunlight hitting some particle and it's unevenly heated.
Ale powiedzmy,że macie światło słoneczne uderzające jakąś cząstęczkę i jest ona nierówno ogrzana.
EnglishThat promises heated discussions over the next few years.
To oznacza, że przez najbliższych kilka lat będzie toczyła się ożywiona dyskusja.
EnglishPerhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
EnglishThe heated debate preceding this directive is astonishing.
Ożywiona debata poprzedzająca przedmiotową dyrektywę jest zdumiewająca.
EnglishIf the verdict is negative the discussion will be more heated
Jeśli werdykt będzie negatywny, wywoła to jeszcze więcej dyskusji.
EnglishSo far, it has been a very heated debate in the Council.
Dotychczas temat ten był przedmiotem bardzo gorącej debaty w Radzie.
EnglishMr President, we have had some very heated debates.
Panie przewodniczący! Prowadziliśmy bardzo ożywione debaty na ten temat.
EnglishInitially, we had a very heated discussion on this subject.
Początkowo prowadziliśmy bardzo zacięte dyskusje na ten temat.
English. - (HU) Today's debate has been preceded by heated discussions over the past few days.
na piśmie. - (HU) Dzisiejszą debatę poprzedziły gorące dyskusje toczące się w ciągu ostatnich kilku dni.
EnglishWe are here in comfortably heated and well lit surroundings.
Siedzimy sobie wygodnie w ogrzewanej i oświetlonej sali.
EnglishIt will come as no surprise that these have led to heated debates within the groups in recent weeks.
Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że doprowadziły one w ostatnich tygodniach do ożywionych debat w grupach.
EnglishNo doubt you have had heated discussions in the Commission.
Niewątpliwie w Komisji toczyły się zacięte dyskusje.
EnglishIf that were true, the stratosphere would be heated as well as the lower atmosphere, if it's more coming in.
Gdyby to była prawda, stratosfera nagrzewałaby się tak samo jak niższa atmosfera, jeśli wchodzi więcej.
EnglishThis issue was the subject of long and heated debates.
Kwestia ta była przedmiotem długich i gorących debat.
EnglishThe micro-structural issues currently affecting the equity markets have been a topic of heated debate in committee.
Przedmiotem gorącej debaty w komisji są kwestie mikrostrukturalne wpływające obecnie na rynki akcji.