"heated discussion" translation into Polish

EN

"heated discussion" in Polish

EN heated discussion
volume_up
{noun}

heated discussion

Similar translations for "heated discussion" in Polish

heated adjective
Polish
to heat verb
heat noun
discussion noun

Context sentences for "heated discussion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
Bez wątpienia powinniśmy odbyć ożywioną dyskusję okolicznościową tej jesieni.
EnglishInitially, we had a very heated discussion on this subject.
Początkowo prowadziliśmy bardzo zacięte dyskusje na ten temat.
EnglishAt the moment, a heated discussion is in progress, in which different solutions to this important problem are being proposed.
Aktualnie toczy się gorąca dyskusja, w ramach której proponowane są różne rozwiązania tego ważnego problemu.
English- (SK) Madam President, two weeks ago in Strasbourg, there was a heated discussion on the Hungarian constitution.
- (SK) Pani Przewodnicząca! Dwa tygodnie temu w Strasburgu odbywała się gorąca dyskusja na temat węgierskiej konstytucji.
EnglishIn fact, this has been the topic of a very heated discussion in our Russia Delegation, in connection with the Moscow visit we have planned for the end of this week.
Było to tematem bardzo ożywionej dyskusji w obrębie naszej delegacji w związku z zaplanowaną na koniec tego tygodnia wizytą w Moskwie.