"heated up" translation into Polish

EN

"heated up" in Polish

PL

EN heated up
volume_up
{adjective}

heated up
volume_up
zgrzany {adj. m}

Synonyms (English) for "heated up":

heated up

Similar translations for "heated up" in Polish

heated adjective
Polish
to heat verb
heat noun
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Context sentences for "heated up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mixed them up, heated them, cooled them down, and I got 50 billion little smiley faces floating around in a single drop of water.
Zmieszałem, podgrzałem, schłodziłem i powstało 50 miliardów uśmieszków, wypełniających kroplę wody.
EnglishThe ocean heated up as it does sometimes, and the hot spot formed and stalled right over the Phoenix Islands for six months.
Ocean nagrzał się tak, jak to się czasem dzieje, a gorące miejsca uformowały się i zostały w takim stanie na Wyspach Phoenix przez sześć miesięcy.
EnglishSome aspects of this report have stirred up heated debates in numerous European Union Member States, especially those relating to biometric identification.
Niektóre aspekty tego sprawozdania wzbudziły gorące dyskusje w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza na temat identyfikacji biometrycznej.