"heater" translation into Polish

EN

"heater" in Polish

EN heater
volume_up
{noun}

heater
Many landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
A specific reference is made to patio heaters or Heizpilze - 'heat toadstools', as some people call them in Germany.
Dotyczy to konkretnie ogrzewaczy tarasów lub Heizpilze - "grzejące muchomory”, jak niektórzy nazywają to w Niemczech.
Or do we want to outlaw patio heaters at the Christmas markets that we know from Germany and - yes, Claude - from Luxembourg as well as from Belgium and Austria?
Czy też chcemy wycofać ogrzewacze tarasów z bożonarodzeniowych targów, które znamy z Niemiec - tak, Claude - także z Luksemburga i z Belgii lub Austrii?
heater (also: radiator)
We therefore oppose such things as bans on patio heaters and tax concessions for building demolitions.
Dlatego sprzeciwiamy się takim pomysłom jak zakaz używania grzejników tarasowych i ulgom podatkowym dla wyburzania budynków.
Thus the VVD opposes a ban on patio heaters, but supports innovative solutions to combat inefficiency.
Dlatego VVD sprzeciwia się zakazowi sprzedaży grzejników tarasowych, popiera natomiast innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność.
The report must be regarded as an incentive for industry to develop more energy-efficient appliances - patio heaters, for example.
Sprawozdanie powinno być uważane jako zachęta dla przemysłu, aby opracował bardziej wydajne energetycznie urządzenia - na przykład grzejniki tarasowe.

Synonyms (English) for "heater":

heater

Context sentences for "heater" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Techne DB-3 Dri Block Heater is fully validated for use in the constitution of Myocet.
Blok grzejny Techne DB- 3 Dri Block jest zatwierdzony do przygotowania leku Myocet.
EnglishThe casing is made of UV resistant polymer and requires no additional heater.
Obudowa jest wykonana z odpornego na działanie promieni UV materiału polimerowego i nie wymaga stosowania dodatkowych elementów grzewczych.
Englishrear window heater
Englishrear window heater
EnglishMyocet needs to be made up before use by mixing the separate components supplied in the pack and using a special heater or a water bath.
Preparat Myocet należy przygotować przed zastosowaniem mieszając oddzielne składniki znajdujące się w opakowaniu i wykorzystując do tego celu specjalny blok grzejny lub łaźnię wodną.
EnglishIt has protection against dust, rain, snow and sun and the operating conditions ranges between -20°C to +50°C (-4 °F to 122 °F) and requires no additional heater.
Jest chroniona przed kurzem, pyłem, deszczem, śniegiem i słońcem, przystosowana do pracy w temperaturze od –-20°C do +50°C i nie wymaga stosowania dodatkowych elementów grzewczych.