"heave" translation into Polish

EN

"heave" in Polish

EN

heave {noun}

volume_up

Context sentences for "heave" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishtake it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for Jehovah's heave-offering.
A z połowy ich weźmiecie, i oddacie Eleazarowi kapłanowi na ofiarę podnoszenia Panu.
Englishthen it shall be, that, when ye eat of the bread of the land, ye shall offer up a heave-offering unto Jehovah.
A jeść będziecie chleb onej ziemi, ofiarować będziecie ofiarę podnoszenia Panu.
EnglishOf the first of your dough ye shall give unto Jehovah a heave-offering throughout your generations.
Z pierwszych ciast waszych ofiarować będziecie Panu ofiarę podnoszenia w narodziech waszych.
EnglishI've also had some meals that make me want to dry heave.
Lecz jadłem również posiłki, które przyprawiały mnie o mdłości.
EnglishAnd Moses gave the tribute, which was Jehovah's heave-offering, unto Eleazar the priest, as Jehovah commanded Moses.
I oddał Mojżesz dział na ofiarę Panu, Eleazarowi kapłanowi, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.
EnglishAnd your heave-offering shall be reckoned unto you, as though it were the grain of the threshing-floor, and as the fulness of the winepress.
A poczytana wam będzie ta ofiara wasza jako zboże z bojewiska, i jako obfitość wina z prasy.
EnglishAnd if a priest's daughter be married unto a stranger, she shall not eat of the heave-offering of the holy things.
I rozrąbie go na sztuki, i głowę jego, i tłustość jego; a włoży je kapłan porządnie na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishOf the first of your dough ye shall offer up a cake for a heave-offering: as the heave-offering of the threshing-floor, so shall ye heave it.
Z pierwszych ciast waszych placek ofiarować będziecie na ofiarę podnoszenia; jako ofiarę z bojewiska, tak go ofiarować będziecie.
EnglishOut of all your gifts ye shall offer every heave-offering of Jehovah, of all the best thereof, even the hallowed part thereof out of it.
Ze wszystkich dochodów waszych ofiarować będziecie wszelką ofiarę podnoszenia Panu; ze wszystkiego co najlepsze jest, ofiarujecie cząstkę poświęconą.
EnglishAnd of it he shall offer one out of each oblation for a heave-offering unto Jehovah; it shall be the priest's that sprinkleth the blood of the peace-offerings.
A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.
EnglishAnd all the gold of the heave-offering that they offered up to Jehovah, of the captains of thousands, and of the captains of hundreds, was sixteen thousand seven hundred and fifty shekels.
A było onego wszystkiego złota ofiarowanego, które ofiarowali Panu, szesnaście tysięcy, siedem set i pięćdziesiąt syklów od pułkowników i od rotmistrzów.
EnglishTherefore thou shalt say unto them, When ye heave the best thereof from it, then it shall be reckoned unto the Levites as the increase of the threshing-floor, and as the increase of the wine-press.
Powiesz im też: Gdy oddawać będziecie z tego, co najlepsze jest, tedy poczytano będzie Lewitom jako urodzaje z bojewiska; i jako urodzaj z prasy.