"hereditary" translation into Polish

EN

"hereditary" in Polish

EN hereditary
volume_up
{adjective}

hereditary (also: ancestral, inherited)
This may be unsuitable in hereditary fructose intolerance.
Może to być istotne u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy.
Liechtenstein is a constitutional, hereditary monarchy on a democratic and parliamentary basis.
Lichtenstein to konstytucyjna, dziedziczna monarchia, oparta na demokracji i parlamencie.
This is particular true of rare genetic diseases that are hereditary.
Dotyczy to zwłaszcza rzadkich, dziedzicznych chorób genetycznych.

Synonyms (English) for "hereditary":

hereditary

Context sentences for "hereditary" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take Pritor.
Preparatu Pritor nie należy stosować u chorych z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.
Pacjenci z rzadką dziedziczna nietolerancja fruktozy nie powinni stosować tego leku.
EnglishPossible hereditary predisposition for venous or arterial thrombosis, such as activated protein C
Możliwość występowania dziedzicznej predyspozycji do rozwoju zakrzepicy żylnej lub
EnglishIf you or your child have a family history of congenital or hereditary immunodeficiency,
jeśli u osoby lub w rodzinie występują wrodzone lub dziedziczne zaburzenia odporności, o ile
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.
Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take Micardis.
Preparatu Micardis nie należy stosować u chorych z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.
Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego preparatu.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.
Z tego powodu preparatu nie należy stosować u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy.
EnglishLiechtenstein is a constitutional, hereditary monarchy on a democratic and parliamentary basis.
Lichtenstein to konstytucyjna, dziedziczna monarchia, oparta na demokracji i parlamencie.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicinal product.
Pacjenci z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego leku.
EnglishIf you suffer from phenylketonuria (a rare, hereditary disorder of the metabolism).
przewodu pokarmowego, na przykład choroba wrzodowa żołądka.
Englishif you have hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or
jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take Kinzalmono.
Preparatu Kinzalmono nie należy stosować u chorych z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not use this medicinal product.
Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego leku.
EnglishThis is particular true of rare genetic diseases that are hereditary.
Dotyczy to zwłaszcza rzadkich, dziedzicznych chorób genetycznych.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.
Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego leku.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not use this medicinal product.
Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.
EnglishMedicines containing sorbitol should not be taken if you have hereditary fructose intolerance.
Preparaty zawierające sorbitol nie powinny być stosowane w przypadku nietolerancji na fruktozę.
EnglishThis may be unsuitable in hereditary fructose intolerance.
Może to być istotne u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy.
EnglishPatients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.
Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.