"to hesitate" translation into Polish

EN

"to hesitate" in Polish

EN to hesitate
volume_up
[hesitated|hesitated] {verb}

Rapid technological development has provided us with new efficient tools that we should not hesitate to use.
Szybki rozwój technologii zapewnia nam narzędzia, których nie powinniśmy wahać się użyć.
to hesitate (also: to stammer, to stutter)
to hesitate (also: to falter, to pause, to waver)

Context sentences for "to hesitate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI assure you that the Commission will not hesitate to intervene if and when needed.
Zapewniam, że w razie i w miarę potrzeby Komisja nie zawaha się interweniować.
EnglishIf there are cartels, then the Commission does not hesitate for a second.
W przypadku istnienia karteli Komisja nie waha się nawet przez sekundę.
EnglishOn the third question, I hesitate as to how to answer it briefly.
Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to waham się, jak krótko na nie odpowiedzieć.
EnglishWe will therefore not hesitate to use the tools available in an appropriate and balanced manner.
Nie zawahamy się więc skorzystać z dostępnych narzędzi w sposób właściwy i wyważony.
EnglishThere is much work before us, but we now have the essential tools, so let us not hesitate to use them.
Dziś dysponujemy już niezbędnymi narzędziami. Nie wahajmy się, więc z nich korzystać.
EnglishIt does not hesitate to point out that some Member States perform better than others.
Autor nie waha się zwrócić uwagę na fakt, że niektóre państwa członkowskie mają lepsze wyniki niż inne.
EnglishIf we hesitate now, those new green jobs will move to other continents.
Jeżeli teraz zaczniemy się wahać, te nowe ekologiczne miejsca pracy przeniosą się na inne kontynenty.
EnglishWhen the EU needs clear and stringent budget rules, France and Germany hesitate.
W momencie, gdy UE potrzebne są wyraźne i rygorystyczne zasady dotyczące budżetu, Francja i Niemcy się wahają.
EnglishThose who have taken up selling this product will not hesitate to sell to someone under age.
Sprzedawca, który podjął się sprzedaży takiego produktu nie zawaha się sprzedać osobie niepełnoletniej.
EnglishI am committed to completely assessing the situation and I will not hesitate, if necessary, to go further.
Zobowiązałem się do gruntownej oceny sytuacji i nie zawaham się, o ile będzie to konieczne, pójść jeszcze dalej.
EnglishThe Commission does not hesitate in other areas.
Komisja nie zwleka z działaniami na innych obszarach.
EnglishI shall not hesitate in naming it publicly here.
Nie będę się wahał wymienić tu publicznie jego nazwy.
EnglishLikewise, nobody forced us to hesitate and falter when the so-called 'peripheral' economies come under attack.
Tak jak nikt nie zmusza nas, byśmy wahali się i zastanawiali co robić, gdy atakowane są gospodarki peryferyjne.
EnglishIf there's anything you need, don't hesitate to ask.
Jeśli czegoś potrzebujesz nie wahaj sie pytać.
EnglishWe must not hesitate in combating the sovereign debt crisis that has been affecting some countries in the euro area.
Nie wolno nam się wahać w walce z kryzysem długu państwowego, który dotyka niektóre państwa w strefie euro.
EnglishSeveral Member States were unwilling to seek a solution; the Portuguese representatives, however, did not hesitate.
Kilka państw członkowskich nie chciało szukać rozwiązania; jednakże przedstawiciele Portugalii nie wahali się.
EnglishFor those cases the Commission will not hesitate to launch infringement proceedings.
W odniesieniu do tych przypadków Komisja nie zawaha się przed wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
EnglishAs these are three areas where I believe in the Union's positive action, I did not hesitate to vote for this text.
Jako że wierzę w pozytywne działanie Unii w tych trzech dziedzinach, nie wahałam się zagłosować za przyjęciem tego tekstu.
EnglishI call upon my fellow Members not to hesitate in taking the decision to establish this microfinance programme.
Apeluję do moich koleżanek i kolegów posłów, żeby nie wahali się podjąć decyzji o ustanowieniu tego programu mikrofinansowania.
EnglishWe must not hesitate, either, to make it clear that unity and integrity should apply equally for Georgia and for Russia.
Nie możemy się też wahać, by pokazać, że jedność i integralność powinny odnosić się zarówno do Gruzji, jak i do Rosji.