EN holiday
volume_up
{noun}

1. general

holiday (also: feast, red-letter day)
Jakie miałeś najdziwniejsze rodzinne święto?
In that case it would have become our national holiday.” “I was enthused and happy”
Trochę mnie złości, że ten dzień nie stał się Świętem Jedności Niemiec, bo wtedy mielibyśmy uroczysty dzień wolny od pracy.”
Madam President, I note with gratitude that today is a public holiday in Belgium to commemorate the millions that died in two world wars.
Chciałabym - wyrażając wdzięczność - zwrócić uwagę, że dzisiaj w Belgii przypada święto narodowe dla uczczenia ofiar dwu wojen światowych.
In that case it would have become our national holiday.” “I was enthused and happy”
Trochę mnie złości, że ten dzień nie stał się Świętem Jedności Niemiec, bo wtedy mielibyśmy uroczysty dzień wolny od pracy.”

2. British English

Hans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Hans jest Austriakiem i co roku spędza letnie wakacje na włoskim wybrzeżu.
This is good news for Czech consumers wanting to go on holiday.
Są to dobre wiadomości dla czeskich konsumentów pragnących wybrać się na wakacje.
Now they want to have a holiday on a very remote destination and they want to fly.
Chcą wyjeżdżać na wakacje w odległe miejsca i chcą latać.
holiday (also: vacation, resort vacation)
volume_up
wczasy {f pl}
With holiday, travel, accommodation, and leisure entertainment reservations, the seller does not have to refund you if you cancel your order.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji wczasów, wycieczek, zakwaterowania i biletów na imprezy sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Ci pieniędzy.
holiday (also: recess, inter-term holidays)
volume_up
ferie {f pl}
Their work is hard, and they do not always have the opportunity to take a holiday, for example.
Ich praca jest ciężka, a nie zawsze mają możliwość wypoczynku np. na urlopie.
He has not taken any holiday, he has been at work since the start of his Presidency.
Nie wykorzystywał urlopu, był w pracy od samego początku prezydencji.
Madam President, travellers whose holiday plans have been ruined by the volcanic ash face confusion over insurance.
Pani przewodnicząca! Podróżni, których plany urlopowe pokrzyżował pył wulkaniczny mają problemy z ubezpieczeniem.

3. "public, bank", British English

holiday
volume_up
dzień wolny {m} (od pracy)
In that case it would have become our national holiday.” “I was enthused and happy”
Trochę mnie złości, że ten dzień nie stał się Świętem Jedności Niemiec, bo wtedy mielibyśmy uroczysty dzień wolny od pracy.”
płatny dzień wolny

Synonyms (English) for "holiday":

holiday
English

Context sentences for "holiday" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (DE) Until a short while ago Kenya was a holiday paradise for many people.
na piśmie. - (DE) Jeszcze niedawno Kenia była wakacyjnym rajem dla wielu ludzi.
EnglishThe directive sets out a legal framework for long-term holiday products.
Dyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące długoterminowych produktów wakacyjnych.
EnglishLast year it actually conducted the Roanoke Symphony Orchestra for the holiday concert.
W zeszłym roku dyrygował orkiestrą Roanoke Symphony, podczas świątecznego koncertu.
EnglishI loved watching planes barrel over our holiday home in the countryside.
Uwielbiałem oglądać samoloty zataczające koła nad naszym domkiem wypoczynkowym na wsi.
EnglishOur own European compatriots do not want to holiday in Europe if they are disabled.
Nasi europejscy współziomkowie nie chcą spędzać wakacji w Europie, jeśli są niepełnosprawni.
EnglishHe has not taken any holiday, he has been at work since the start of his Presidency.
Nie wykorzystywał urlopu, był w pracy od samego początku prezydencji.
EnglishHenrik, who lives in Denmark, planned to visit Germany, France and Italy on his holiday.
Henrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy.
EnglishAustria, the country that is also your holiday destination, will give you the help you need.
Austria, cel Pana wyjazdów wypoczynkowych, udzieli Panu potrzebnej pomocy.
EnglishTheir work is hard, and they do not always have the opportunity to take a holiday, for example.
Ich praca jest ciężka, a nie zawsze mają możliwość wypoczynku np. na urlopie.
EnglishI went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Z aukcji dot-com w Holiday Inn w Palo Alto przywiozłem 11 G4 za jednym zamachem.
EnglishThe right of workers to rest and a holiday has been turned into a commodity to enrich capital.
Prawo pracowników do odpoczynku i wakacji przemieniło się w towar mający wzbogacić kapitał.
EnglishA constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country.
Niedawno jeden z mieszkańców mojego okręgu wyborczego wrócił z wakacji w innym państwie członkowskim UE.
EnglishSurveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
Badania pokazują, że napływ turystów jest większy podczas okresu wakacyjnego i w czasie weekendów.
EnglishIf you have a complaint, first contact the airline or organiser of the package holiday.
Skargi należy kierować przede wszystkim do linii lotniczych lub do organizatora wyjazdu zorganizowanego.
EnglishWhy could we not initiate a 'regulation holiday' for SMEs during the current global crisis?
Dlaczego w czasie obecnego światowego kryzysu nie moglibyśmy wprowadzić "wakacji od przepisów” dla MŚP?
EnglishMember States shall endeavour to maintain the existing equivalence between paid holiday schemes.
Państwa Członkowskie dokładają starań, aby utrzymać istniejącą równowagę systemów płatnych urlopów.
EnglishThese changes have resulted in a decreasing number of consumers being protected when going on holiday.
Ta zmiana spowodowała, że coraz mniej konsumentów jest chronionych podczas wyjazdów wakacyjnych.
EnglishMoreover, consumers purchasing long-term holiday products will be given additional protection.
Ponadto dodatkowa ochrona zapewniona zostanie konsumentom nabywającym długoterminowe produkty wakacyjne.
EnglishBut if you were to float by in space on a space holiday and you heard this, you want to get moving.
a przestrzeń nie jest zamalowana pomocnymi liniami.
EnglishWe also associate it with being stress-free and on holiday.
Kojarzymy to także z brakiem stresu, i z wakacjami.