EN

homes {plural}

volume_up
homes (also: houses)
Two and a half million people have left their homes to escape from the violence.
Dwa i pół miliona ludzi opuściło domy uciekając przed przemocą.
And that's retirement homes on the west coast of Florida.
A tu widzicie domy spokojnej starości na zachodnim wybrzeżu Florydy.
We saw schools, factories, homes and a hospital deliberately attacked.
Widzieliśmy rozmyślne ataki na szkoły, fabryki, domy i szpitale.
Look, the homes are full of machines.
Zobaczcie, mieszkania są nimi przepełnione.
But our success has turned into defeat, because now we need more heating for our homes and workplaces.
Sukces zamienia się w klęskę, bo trzeba intensywniej ogrzewać mieszkania i miejsca pracy.

Context sentences for "homes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPutting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
EnglishThe flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.
Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.
EnglishYou cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
Nie można odbudowywać domów i biur bez cementu i szkła, które są zakazane.
EnglishYes, there are many families willing to give loving homes to children.
Tak, istnieje wiele rodzin, które pragną zapewnić dzieciom kochającą rodzinę.
EnglishOften dichloromethane is used by individuals carrying out restoration work in their own homes.
Dichlorometanu często używają osoby indywidualne podczas remontów w swoich domach.
EnglishIn fact, special orphan homes should be supervised much more closely by the local authorities.
Sierocińce powinny zostać poddane znacznie ściślejszemu nadzorowi władz lokalnych.
EnglishWithout prior warning and without charge, people were taken from their homes.
Zabrano ludzi z domów, bez uprzedzenia i bez postawienia zarzutów.
EnglishThis becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
EnglishAnd you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.
Możemy mieć sto milionów takich domów. ~~~ To świetnie, bo pochłaniają dwutlenek węgla.
EnglishOver 100 000 people have been displaced and more than 15 000 homes have been destroyed.
Wysiedlono ponad 100 tysięcy osób i zburzono ponad 15 tysięcy domów.
EnglishAccording to the UN, since the start of the conflict 800 000 people have fled their homes.
Według ONZ od początku konfliktu 800 000 ludzi uciekło ze swoich domów.
EnglishWe must not allow these people to be driven out of their homes.
Nie możemy dopuścić, aby ci ludzi byli zmuszani do opuszczenia swoich domów.
EnglishIn California there are some who want to ban smoking in people's own homes, too, from 2009.
W Kalifornii są ludzie, którzy chcą zakazać innym palenia w ich własnych domach od 2009 r.
EnglishDomestic violence is a horrible reality: many women are indeed murdered in their own homes.
Przemoc domowa to potworna rzeczywistość: wiele kobiet jest mordowanych we własnych domach.
EnglishHalf a million people are still unable to return to their homes in South Ossetia and Abkhazia.
Pół miliona ludzi nadal nie może wrócić do swoich domów w Osetii Południowej i Abchazji.
EnglishMr President, Member States are unfortunately no longer the masters in their own homes.
Panie Przewodniczący! Państwa członkowskie niestety już nie są panami w swoich własnych domach.
EnglishLast week, 50 homes belonging to members of this community were demolished.
W zeszłym tygodniu zniszczono 50 domów członków tej wspólnoty.
EnglishAny surplus revenue could be used to provide grants for insulating homes.
Wszelkie nadwyżki z dochodów można by przeznaczyć na pomoc finansową niezbędną do ocieplenia domów.
EnglishAnd there are 2,000 new homes being built next to this power station.
I jest tam teraz budowane 2,000 nowych domów obok tej elektrowni.
EnglishThe fires have destroyed human lives, homes and the economic framework of an entire nation.
Pożary pozbawiły życia wiele osób, zniszczyły wiele domów i podstawy ekonomiczne całego narodu.