"homework" translation into Polish

EN

"homework" in Polish

EN homework
volume_up
{noun}

homework (also: schoolwork)
Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.
Europa musi sobie wyznaczyć zadanie domowe i koniecznie je odrobić.
Your homework is -- you know, how does an aircraft's wing create lift?
Zadanie domowe: Czemu skrzydło samolotu daje siłę nośną?
I got homework, and I gotta start memorizing a bunch of lines.
Mam zadanie domowe, i muszę zacząć wkuwać masę linijek tekstu.
homework
volume_up
zadane {n} [coll.]
David też odrabiał zadane lekcje.

Synonyms (English) for "homework":

homework

Context sentences for "homework" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, we have homework for the ladies and gentlemen of the Council in particular.
W tym obszarze wykazać muszą się przede wszystkim panie i panowie z Rady.
EnglishAbove all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.
Przede wszystkim musimy wykonać naszą pracę domową i opracować odpowiednie przepisy prawne.
EnglishI am pleased that we now have this Treaty in place, but we now have our homework to do.
Cieszy mnie, że teraz traktat już obowiązuje, lecz mamy teraz do wykonania nasze zadanie.
EnglishThey've been brought up by mothers who are illiterate, who have never ever done homework.
Wychowały je niepiśmienne matki, które nigdy nie zrobiły pracy domowej.
EnglishWe are attempting to do our homework in this area and to make progress in this regard.
Zamierzamy wykonać powierzone nam zadania w tym obszarze i wypracować postęp w tej dziedzinie.
EnglishIn the meanwhile, of course, there is a great deal of homework we can be doing ourselves.
W międzyczasie oczywiście istnieje ogromna paleta działań, które możemy samodzielnie podjąć.
EnglishIt's the dumb kid, the troublemaker, the one who never does his homework.
Głupek, awanturnik, ten, który nigdy nie odrabia zadań domowych.
EnglishOf course, all the countries will have to do their homework.
Oczywiście, że wszystkie kraje będą musiały wykonać, co do nich należy.
EnglishAnd all over India, at the end of about two years, children were beginning to Google their homework.
W całych Idniach, po około dwóch latach, dzieci zaczęły używać Google przy odrabianiu zadania.
EnglishIn the meantime, this directive provides the Commission with an awful lot of homework to be getting on with.
Tymczasem Komisja będzie miała do wykonania bardzo wiele pracy w związku z tą dyrektywą.
EnglishI could use it as a kid to do my homework.
Gdybym był dzieckiem, mógłbym z nich korzystać przy odrabianiu pracy domowej.
EnglishWe are doing our homework on the financial market reform, as a response to several colleagues.
W odpowiedzi kilku naszym kolegom, mogę powiedzieć, że odrabiamy lekcje z reformy regulacji rynku finansowego.
EnglishHere we have a very basic service: Do you have lighting in your house to be able to read your homework?
Oto jedno z bardziej podstawowych dóbr. ~~~ Czy mamy oświetlenie w domu by czytać, uczyć się do szkoły?
EnglishI think that we have done our homework and we are very well prepared to take some important steps.
Myślę, że odrobiliśmy nasze zadanie i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pewnych istotnych kroków.
EnglishIf you have internal problems and do not do your homework, it is too easy to say others are to blame.
Jeżeli trapią was problemy wewnętrzne i nie odrobiliście swojej pracy domowej, łatwo jest zwalić winę na innych.
EnglishWhat remains is the important homework that the service needs to do.
ESDZ ma teraz przed sobą ważne zadanie.
EnglishThey don't do their homework in front of the TV.
Nie ociągają się, nie odrabiają lekcji przed telewizorem.
EnglishI can't even remember how many long sessions... that he spent with me after school, helping me... with my math homework.
Nawet już nie pamiętam jak długo przesiedział... ze mną po szkole, żeby mi pomóc... z matematyką.
EnglishOf course, Greece must also do its homework.
Oczywiście Grecja musi również zrobić, co do niej należy.
EnglishSecondly, it also indicates that anyone who does not do their homework is harming themselves and putting the EU at risk.
Po drugie podkreśla również, że ten kto nie odrabia zadania domowego sam sobie szkodzi i szkodzi UE.