"homicide" translation into Polish

EN

"homicide" in Polish

EN homicide
volume_up
{noun}

homicide (also: murder, slaying)
Our top story this morning, a double homicide in downtown Tampa.
Temat dnia, to podwójne zabójstwo w śródmieściu Tampa.
In the United States right now there are more suicides than homicides.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych notuje się więcej samobójstw niż zabójstw.
It goes from 15 homicides per million up to 150.
Wzrasta od 15 zabójstw na milion do ponad 150.

Context sentences for "homicide" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that a waiver of immunity should be applied only to an MEP who has committed a homicide.
Uważam, że immunitet należy uchylać wyłącznie posłowi do PE, który dopuścił się zabójstwa.
EnglishWhat follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
Jego konsekwencjami są fizyczne i psychiczne znęcanie się nad ofiarami, wykorzystywanie seksualne oraz zabójstwa.
EnglishLook at homicide at the bottom, for God's sake.
Spójrzcie gdzie znajduje się zabójstwa w tej tabelce - są na samym końcu!
EnglishAnd the figure plummets down to less than one homicide per 100,000 people per year in seven or eight European countries.
I liczba ta spada do mniej niż jednego morderstwa na 100 000 ludzi rocznie w 7 lub 8 europejskich krajach.
EnglishThe lack of an effective security force in this country has meant that various kinds of homicide go virtually unpunished.
Mała sprawność służb bezpieczeństwa w tym kraju powoduje, że takie i inne zabójstwa są praktycznie bezkarne.
EnglishHe plotted on a logarithmic scale, going from 100 deaths per 100,000 people per year, which was approximately the rate of homicide in the Middle Ages.
Nakreślił logarytm w skali od setek, licząc od stu zgonów na 100 000 ludzi rocznie, która była średnią liczbą morderstw w Średniowieczu.
EnglishAlthough the concept is in the progress of being developed, some advocate the use of the term 'feminicide' in order to contrast it with the term 'homicide'...
Mimo że pojęcie stale się rozwija, niektórzy popierają używanie pojęcia "kobietobójstwo”, które stanowiłoby kontrast do pojęcia "zabójstwa”.
EnglishBut there was a decline from at least two orders of magnitude in homicide from the Middle Ages to the present, and the elbow occurred in the early sixteenth century.
Jednak nastąpił spadek przynajmniej dwóch rzędów wielkości liczby morderstw od Średniowiecza do czasów współczesnych, a punkt zwrotny pojawił się we wczesnych latach XVI wieku.