"hop" translation into Polish

EN

"hop" in Polish

volume_up
hop {noun}
PL
PL

"hop!" in English

volume_up
hop! {interj.}
EN

EN hop
volume_up
{noun}

1. general

hop (also: bound, heist, jump, leap)
Two hops, you're in Suva, the capitol of Fiji.
Dwa skoki, jesteśmy w Suvie, stolicy Fidżi.
And within 100 years, you already start to see word balloons and captions, and it's really just a hop, skip and a jump from here to here.
W ciągu pierwszych 100 lat dają się zauważyć dymki i podpisy, W ciągu pierwszych 100 lat dają się zauważyć dymki i podpisy, to już naprawdę tylko mały skok stąd dotąd.
hop (also: caper, jump, leap, capriole)
And if there was nothing for them to do, the chess pieces eventually got bored and hopped away.
A gdy bierki nie miały nic do roboty, w końcu się znudziły i zniknęły w podskokach.
hop (also: hops)
That would be rather like trying to reduce beer consumption among young people by starting with a fight against hops producers.
To trochę tak, jakby próbować ograniczać spożycie piwa przez młodzież, zaczynając próbę ograniczenia tego zjawiska od walki z producentami chmielu.
I am thinking here of tobacco, hop and other specialist production of this kind.
Po pierwsze, są specjalne działy produkcji, w których trudno jest uprościć instrumenty wsparcia; myślę tutaj o tytoniu, chmielu i innych specjalistycznych produkcjach tego typu.

2. IT

Synonyms (English) for "hop":

hop

Context sentences for "hop" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAMD: See, we're all exceedingly excited about that little bunny hop.
Anna M.D.: ~~~ Widzicie, jesteśmy bardzo podekscytowani tym małym podskokiem.
EnglishWe go out there and we hop in our cars and we drive from place to place.
Wychodzimy z domu, wskakujemy w nasze samochody i jedziemy z jednego miejsca do drugiego.
English(ES) Mr President, I believe that the situation in Tunisia has caught the European Union on the hop.
(ES) Panie Przewodniczący! Moim zdaniem sytuacja w Tunezji zaskoczyła Unię Europejską.
EnglishI just meant hip-hop mirrors the direct visceral connection you see in tribal communication.
Miałam na myśli, że hip-hop jest bezpośrednim odzwierciedleniem związku plemiennej społeczności.
EnglishI would climb up the tanks and hop across exposed beams as if I went back in time and became a child again.
Wspinałam się po zbiornikach, przemykałam po belkach, jakbym znowu była dzieckiem.
EnglishTo examine this, let's go back to the U.S. and then hop across the pond to France.
" Żeby je przeanalizować powróćmy na grunt Stanów Zjednoczonych a następnie przeskoczmy za ocean do Francji.
EnglishAnd then they see that there are peanuts here on the feeder tray, and they hop up and help themselves.
Potem widzą, że orzeszki leżą na tacce, podskakują i biorą je sobie.
EnglishBut the thing is that it's made this simple that whenever I hop on, it sends my data through Google Health as well.
Zadanie ułatwia mi to, że kiedy staję na wadze, ta wysyła mój wynik na Google Health.
EnglishLet's listen to this song that Coke created for it, "Wavin' Flag" by a Somali hip hop artist.
Posłuchajmy piosenki, którą Coca-Cola stworzyła na nie, "Wavin' Flag" autorstwa somalijskiego artysty hip-hop.
EnglishWe look at a map like this one, and it looks like the entire world is flat because everything is a hop or two away.
Wygląda, jakby cały świat był płaski, bo wszystko jest o rzut beretem.
EnglishSo the early hip-hop guys would loop certain sections.
Więc wcześni hip-hipowcy samplowali fragmenty.
EnglishAnd he said, "Yes, and they hop across the ocean."
Odpowiedział "Tak, one skaczą przez ocean.
EnglishSo every morning I hop on my WiFi scale and before I'm in my car, people start talking to me, "I think you need a light lunch today, Lucien."
Więc każdego ranka staję na mojej wadze i zanim wsiądę do samochodu, ludzie radzą żebym zjadł lekki lunch.
EnglishSo what that meant was, when I went down to Fort Dix, I had to hop out in front of 180 guys and tell them of my vision.
O co mu chodziło, przekonałam się, gdy pojechałam do bazy Fort Dix, miałam skakać przed 180 facetami i powiedzieć o moim pomyśle.
EnglishThank you for hip-hop -- and Anita Hill.
EnglishAnd every morning I hop on it.
Jak widać, stoi przede mną wyzwanie.
EnglishBoth were largely populated by poor people of color, both hotbeds of cultural innovation: think hip-hop and jazz.
W obu mieszkała przede wszystkim uboga ludność kolorowa. ~~~ Obie wniosły ważny wkład do naszej kultury -- zrodził się w nich hip hop i jazz.
EnglishAnd these allow them to hop.
EnglishActually, Chris, I was going to pick you for this, but instead of picking you, can you hop up here and pick a victim for this next experiment?
Właściwie, Chris, miałem zamiar wybrać ciebie, ale zamiast tego, może wskoczysz tutaj i wybierzesz ofiarę następnego eksperymentu?
EnglishFinally, think back to this famous scene from election night 2008 back in the United States, where CNN beamed a live hologram of hip hop artist will.i.am
Przypomnijcie sobie znane wystąpienie z nocy wyborów w 2008 roku, w USA, kiedy to CNN wytworzyło hologramowy przekaz rapera will.i.am