"hospital pharmacist" translation into Polish

EN

"hospital pharmacist" in Polish

EN hospital pharmacist
volume_up
{noun}

hospital pharmacist
A hospital pharmacist or doctor will have dissolved the Gemzar powder before it is given to you.
Przed podaniem leku Gemzar farmaceuta szpitalny lub lekarz rozpuści proszek.
The doctor or hospital pharmacist will work out the dose you need based on your height and weight.
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.
A hospital pharmacist, nurse or doctor will have mixed the ALIMTA powder with 9 mg/ ml (0.9 %) sodium chloride solution for injection before it is given to you.
Przed podaniem leku ALIMTA farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz rozpuści proszek w 9 mg/ ml (0, 9 %) roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań.

Similar translations for "hospital pharmacist" in Polish

hospital noun
Polish
pharmacist noun

Context sentences for "hospital pharmacist" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
EnglishAsk your doctor or hospital pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty szpitalnego.
EnglishIf you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.
Należy zwrócić się do lekarza lub szpitalnego farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
EnglishAsk your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.
Na prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.
EnglishIf you notice any of these, tell your doctor, nurse or hospital pharmacist.
O wymienionych objawach należy poinformować lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub farmaceutę szpitalnego.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor, or hospital pharmacist.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
EnglishIf you have accidentally taken too many tablets, contact your doctor, pharmacist, or hospital.
W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor, nurse or hospital pharmacist.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty szpitalnego.
EnglishA hospital pharmacist, nurse or doctor will have dissolved the Xigris powder in water for injection and sodium chloride solution.
Farmaceuta, pielęgniarka lub lekarz rozpuści lek Xigris w wodzie do wstrzykiwań i roztworze chlorku sodu.
EnglishPlease tell your doctor or hospital pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicine, including medicines obtained without a prescription.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
EnglishPlease tell your doctor or hospital pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Englishtell your doctor, nurse or hospital pharmacist immediately as these may be signs of a serious allergic reaction (anaphylaxis).
należy powiedzieć natychmiast lekarzowi prowadzącemu, pielęgniarce lub farmaceucie szpitalnemu o ich wystąpieniu, gdyż mogą to być oznaki poważnej reakcji alergicznej (anafilaksji).
EnglishThe hospital pharmacist or surgeon is responsible for the correct storage of the product both before and during its use, as well as for the correct disposal.
Farmaceuta w szpitalu lub chirurg odpowiadają za prawidłowe przechowywanie produktu przed użyciem i w jego trakcie, a także za odpowiednie usunięcie produktu.
EnglishEach vial contains 200 mg voriconazole, equivalent to a 10 mg/ ml solution when reconstituted as directed by your hospital pharmacist or nurse (see the information at the end of this leaflet).
Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu, po rozpuszczeniu 10 mg/ ml zgodnie z zaleceniami przez farmaceutę szpitalnego lub pielęgniarkę (patrz: informacje podane na końcu ulotki)