"hostage" translation into Polish

EN

"hostage" in Polish

EN hostage
volume_up
{noun}

hostage
Kiedy zakładnik będzie przewożony.
Wierzymy że zakładnik to --
The people of Bulgaria and Romania should not become hostage to populist rhetoric.
Mieszkańcy Bułgarii i Rumunii nie powinni być zakładnikami populistycznej retoryki.

Synonyms (English) for "hostage":

hostage
English

Context sentences for "hostage" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe people of Bulgaria and Romania should not become hostage to populist rhetoric.
Mieszkańcy Bułgarii i Rumunii nie powinni być zakładnikami populistycznej retoryki.
EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Świat nie powinien być zakładnikiem kapitału spekulacyjnego i monopoli surowcowych.
EnglishHowever, what I meant to say is that no one has the right to take users hostage.
Jednak chciałem powiedzieć, że nikt nie ma prawa traktować użytkowników jak zakładników.
EnglishThey'd released a bunch of people, but they still had about 700 people hostage.
Uwolnili część ludzi, ale nadal przetrzymywali około 700 zakładników.
EnglishThe hostage takers have shown no scruples and have already beaten or shot some people.
Porywacze nie okazali skrupułów i już pobili czy zastrzelili kilka osób.
EnglishThe process of enlargement cannot be allowed to be hostage to such tensions.
Proces poszerzenia nie może stać się zakładnikiem takich napięć.
EnglishWe cannot tolerate humanitarian aid being taken hostage in this conflict.
Nie możemy tolerować sytuacji, kiedy pomoc humanitarna staje się zakładnikiem w tym konflikcie.
EnglishRelations between the European Union and Russia cannot be held hostage to these historical debates.
Stosunki między Unią Europejską a Rosją nie mogą być zakładnikiem zadawnionych dysput.
EnglishIt must not become hostage to the wider situation in the region.
Nie może ona zostać zakładnikiem ogólnej sytuacji panującej w regionie.
EnglishSince the beginning of July 10 vessels have been captured and 250 seamen have been taken hostage.
Od początku lipca piraci przechwycili 10 statków i wzięli 250 marynarzy jako zakładników.
EnglishCorporal Gilad Shalit, who has been held hostage for 1 355 days, must be released as soon as possible.
Przetrzymywany od 1 355 dni kapral Gilad Szalit musi zostać uwolniony jak najszybciej.
EnglishHe has since been held hostage by Hamas. Hamas has kept Shalit completely cut off from the outside world.
Od tego czasu jest zakładnikiem Hamasu, który odizolował go od świata zewnętrznego.
EnglishWe are also highlighting the fact that Eritrean refugees in the Sinai are being held hostage.
Zwracamy też uwagę na fakt, że uchodźcy erytrejscy są przetrzymywani na synaju jako zakładnicy.
EnglishOne hundred people were taken hostage and 40 died as a result.
Sto osób wzięto jako zakładników, w wyniku czego 40 zmarło.
EnglishGilad Shalit is a hostage with a name, whose eventful fate we follow with sympathy and concern.
Gilad Szalit jest zakładnikiem znanym z nazwiska, którego burzliwy los śledzimy ze współczuciem i troską.
EnglishThree European citizens are still being held hostage.
Trzej obywatele europejscy nadal są przetrzymywani jako zakładnicy.
EnglishThe prosperity and health of the 23 million citizens of Taiwan should not be held hostage for political purposes.
Dobrobyt i zdrowie 23milionów obywateli Tajwanu nie może być zakładnikiem w politycznej walce.
EnglishWe are appealing for the release of a hostage, because we do not agree with the idea that the end justifies the means.
Apelujemy o uwolnienie zakładnika, bo nie zgadzamy się z filozofią, że cel uświęca środki.
EnglishHowever, both the European Union and Turkey are still being held hostage by the unresolved issue of Cyprus.
Jednakże zarówno Unia Europejska, jak i Turcja wciąż są zakładnikami nierozstrzygniętej kwestii Cypru.
EnglishProper implementation of our external actions should not be taken hostage by a dispute between the institutions.
Właściwa realizacja naszych działań zewnętrznych nie powinna paść ofiarą sporu między instytucjami.