"housing development" translation into Polish

EN

"housing development" in Polish

PL

EN housing development
volume_up
{noun}

housing development (also: estate, settlement, subdivision)

Similar translations for "housing development" in Polish

housing noun
housing adjective
to house verb
development noun
development adjective

Context sentences for "housing development" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are in need of adapted housing, development of healthcare and attendance services for the elderly.
Potrzebujemy lepiej dostosowanych warunków mieszkalnych, rozwoju opieki zdrowotnej i usług pielęgnacyjnych dla osób w podeszłym wieku.
EnglishIn addition, the coastlines, which are long in relation to these countries' total area, favour salinification and the redeployment of land use for housing development.
Ponadto linie brzegowe, które są długie w stosunku do całkowitej powierzchni tych krajów, sprzyjają zasalaniu i reorganizacji zagospodarowania terenów pod osiedla mieszkaniowe.