"humid" translation into Polish

EN

"humid" in Polish

EN

humid {adjective}

volume_up
humid (also: damp, dewy, moist, rheumy)
So inside it's cool and humid, which means the plants need less water to grow.
Tak więc w środku tej szklarni jest chłodno i wilgotno, co oznacza, że rośliny potrzebują o wiele mniej wody do wzrostu.
Therefore, the different cloud size/ shape or the humid environment that exists in the respiratory tree may be relevant.
Zatem inny wymiar lub kształt obłoku, czy wilgotne środowisko w drzewie oddechowym mogą mieć znaczenie.

Context sentences for "humid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo inside it's cool and humid, which means the plants need less water to grow.
Tak więc w środku tej szklarni jest chłodno i wilgotno, co oznacza, że rośliny potrzebują o wiele mniej wody do wzrostu.
EnglishTherefore, the different cloud size/ shape or the humid environment that exists in the respiratory tree may be relevant.
Zatem inny wymiar lub kształt obłoku, czy wilgotne środowisko w drzewie oddechowym mogą mieć znaczenie.
EnglishThe in vitro tests performed in humid environment show non- equivalence due to superiority in the stages with the finest particles both separately and after pooling.
Badania in vitro przeprowadzone w wilgotnym środowisku wykazują brak równoważności z powodu wyższości w etapach z najdrobniejszymi cząsteczkami, zarówno oddzielnie, jak i w zbiorze.