"hunt" translation into Polish

EN

"hunt" in Polish

EN hunt
volume_up
{noun}

hunt (also: hunting)
And she doesn't have to go on an exhausting hunt and try and kill a warthog.
Nie musi iść na wyczerpujące polowanie i zabijać guźca.
I do not see this situation as a justification for a witch-hunt on hedge funds.
Nie uważam, by sytuacja ta uzasadniała polowanie na czarownice urządzane na fundusze hedgingowe.
A clear majority of Canadians do not support their country's hunt.
Zdecydowana część samych Kanadyjczyków nie popiera polowań odbywających się w ich kraju.
hunt (also: hunting)
A thousand years into this period, we abandon our hunting and gathering patterns.
Przez tysiące lat trwania tego okresu porzuciliśmy zbieractwo i myślistwo.
on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Mr President, hunting is an old-established custom.
Myślistwo jest starą, zakorzenioną w kulturze tradycją.
hunt
volume_up
łowy {f pl}
And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

Synonyms (English) for "hunt":

hunt

Context sentences for "hunt" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the son of a farmer who knew how to hunt, my father was an excellent marksman.
Jako syn rolnika, który polował, mój ojciec był doskonałym strzelcem.
EnglishAnd in the case of the whale hunt, also this idea of an excitement level.
A w odniesieniu do wielorybnictwa, dochodzi także sprawa podekscytowania.
EnglishA clear majority of Canadians do not support their country's hunt.
Zdecydowana część samych Kanadyjczyków nie popiera polowań odbywających się w ich kraju.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Pozostałymi krajami polującymi na foki komercyjnie i na wielką skalę są Norwegia i Rosja.
EnglishThese are all of the people in "The Whale Hunt" and the two whales that were killed down here.
To wszyscy ludzie występujący w "The Whale Hunt", oraz dwa wieloryby, które zostały zabite.
EnglishWhat they cannot do is take commercial gain from the results of that hunt.
Nie będą oni mogli jednak czerpać korzyści majątkowych z produktów pozyskanych w rezultacie tych polowań.
EnglishIn Poland, unfortunately, a witch-hunt is being conducted against the opposition, and the courts have joined in.
Niestety w Polsce trwa nagonka na opozycję. W Polsce do tej nagonki dołączyły sądy.
EnglishBJ: And on this first hunt, we truly were excited.
Beverly: W czasie jej pierwszego polowania byliśmy bardzo podekscytowani.
EnglishAnd we spent -- I was with a team -- two weeks with these guys out in the jungle watching them hunt.
Spedziłem, spędziliśmy jako zespół 2 tygodnie z tymi ludźmi w dżungli, przyglądając się jak polują.
EnglishAre they really going to hunt Roma down in Italian streets?
Czy na ulicach Włoch naprawdę odbędą się polowania na Romów?
EnglishFor outside the safety of the park were poachers, who would hunt them down only for the value of their ivory tusks.
Poza bezpiecznym parkiem byli kłusownicy, którzy zabijają je tylko dla zysku z ich kłów.
EnglishAnd of course, that spoils the game for the other hunters who hunt in the daytime, so in Canada that's illegal.
Oczywiście, to odbiera zwierzynę myśliwym, którzy polują w dzień.
EnglishAllison Hunt: My three minutes hasn't started yet, has it?
Moje trzy minuty jeszcze się nie zaczęły, prawda?
EnglishAt the same time, the hunt for the unscrupulous people behind this will become even more targeted and efficient.
Jednocześnie bardziej ukierunkowane i skuteczniejsze będzie ściganie obywateli pozbawionych skrupułów.
EnglishAn evil speaker shall not be established in the earth: Evil shall hunt the violent man to overthrow him.
Niech na nich spadną węgle rozpalone; do ognia niech wrzuceni będą, i do dołów głębokich, skądby nie powstali.
EnglishThis year 50 000 seals have been slaughtered in the Canadian hunt compared to 220 000 last year.
W roku bieżącym 50 tysięcy fok zostało zamordowanych w polowaniach kanadyjskich, w zeszłym roku liczba ta wyniosła 220 tysięcy.
EnglishThere is a 'witch hunt' atmosphere developing with regard to Romanian citizens and the Roma, with many punitive expeditions.
Kraj ogarnia atmosfera nagonki na obywateli narodowości romskiej, dochodzi do wielu "ekspedycji karnych”.
English(PL) Mr President, is the Lisbon Strategy some kind of rabbit hunt?
EnglishAfter a hunt, we bury the animal`s remains.
Po polowaniu, zakopujemy resztki zwierzęcia.
EnglishI built a web interface for viewing "The Whale Hunt" that attempts to do just this. ~~~ So these are all 3,214 pictures taken up there.
Stworzyłem interfejs do przeglądania "The Whale Hunt" Są tutaj wszystkie 3,214 zrobione tam zdjęcia.