EN

hurry {noun}

volume_up
Legislating in a great hurry is unacceptable and undemocratic.
Przyjmowanie prawodawstwa w wielkim pośpiechu jest niedopuszczalne i niedemokratyczne.
I would therefore argue that we in the Union are in no hurry.
Dlatego moim zdaniem, u nas, w Unii, nie ma pośpiechu.
Zatem nie ma pośpiechu.

Context sentences for "hurry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, once again, we are in no hurry and are proposing not to introduce it until 2012.
Niestety znowu nam się nie spieszy i nie zamierzamy go wprowadzać przed 2012 r.
EnglishThe Member States are not in a hurry to recognise the judgments of the Court.
Państwa członkowskie nie spieszą się z uznaniem wyroków Trybunału.
EnglishLegislating in a great hurry is unacceptable and undemocratic.
Przyjmowanie prawodawstwa w wielkim pośpiechu jest niedopuszczalne i niedemokratyczne.
EnglishMr Barrot, Mr President, please hurry up and visit Turkey and Libya.
Panie Barrot, panie przewodniczący! Proszę jak najszybciej wybrać się z wizytą do Turcji i Libii.
EnglishWe would have preferred her to hurry out there to do her job.
Wolelibyśmy, gdyby jednak wysoka przedstawiciel pojechała na miejsce i wykonywała swoje obowiązki.
EnglishIf He's in a hurry, He makes a war, or a tornado... and kills off a whole bunch of people without a thought.
Kiedy ma zły humor sprowadza wojnę, albo tworzy tornado... i w mgnieniu oka zabija setki ludzi.
EnglishIt should be already available, therefore, rather than needing to be put together in a hurry in case of an accident.
Z tego względu musi to być organ istniejący, a nie zwoływany w pośpiechu w razie wypadku.
EnglishI would therefore argue that we in the Union are in no hurry.
Dlatego moim zdaniem, u nas, w Unii, nie ma pośpiechu.
EnglishThis, clearly, is not going to be decided in a hurry.
Oczywiste jest, że decyzja w tej sprawie nie zapadnie szybko.
EnglishYou better hurry if you want to catch the 4: 00 bus.
Lepiej śpiesz się, jeżeli chcesz zdążyć na autobus o 4: 00.
EnglishThis is not only because we are convinced of your qualities but also because we are in a hurry.
Uczynimy to nie tylko dlatego, że jesteśmy przekonani co do pańskich zalet, ale również dlatego, że nam się śpieszy.
EnglishThey told me not to be impatient, not to hurry.
Powiedziano mi, żebym się nie niecierpliwiła i nie spieszyła.
EnglishRight, you are in a hurry, let us conclude very briefly.
Dobrze, spieszycie się państwo, więc kończę.
EnglishKlee was probably in a hurry, I mean -- (Laughter) -- maybe he had to catch a plane, or something.
Nie wiadomo, prawdopodobnie pan Klee się śpieszył; (Śmiech) być może musiał złapać samolot, czy coś.
EnglishI would like to warn those who want to hurry.
Chciałbym przestrzec tych, którzy chcą przyspieszyć.
EnglishWhy don't you two just hurry on back to class now?
Może teraz wrócicie szybko na zajęcia?
EnglishI will not forget our visits to Europe's external borders, and in particular to the well-known hot spots, in a hurry.
Nie zapomnę naszych pospiesznych wizyt na zewnętrznych granicach Europy, zwłaszcza w dobrze znanych punktach zapalnych.
EnglishTherefore, it is very important to clarify the point that this is an exercise in cooperation that is not being put together in a hurry.
Dlatego chciałbym, by było jasne, że jest to ćwiczenie współpracy, i to współpracy nie podjętej w pośpiechu.
EnglishMrs Andreasen - who is no longer here - tabled a number of amendments, which we cannot go over because we are in a hurry.
Pani Andreasen, której już tu nie ma, przedstawiła szereg poprawek, których nie możemy tu omówić ze względu na brak czasu.
EnglishIt's like hurry, build your instruments.