"to hurry up" translation into Polish

EN

"to hurry up" in Polish

EN

to hurry up {verb}

volume_up

Context sentences for "to hurry up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Barrot, Mr President, please hurry up and visit Turkey and Libya.
Panie Barrot, panie przewodniczący! Proszę jak najszybciej wybrać się z wizytą do Turcji i Libii.
English(Laughter) Better really hurry up.
EnglishIf we do not change, if we do not hurry up with structural changes, competitiveness and innovation, we shall simply live more poorly.
Jeżeli się nie zmienimy, jeżeli nie przyspieszymy zmian strukturalnych, konkurencyjności i innowacji, to po prostu zubożejemy.
EnglishPollyanna, will you hurry up?
EnglishJust hurry it up, yo.
EnglishSenpai, hurry up!
EnglishWith this report, we have given the European Commission a powerful signal to hurry up and make some specific legislative changes.
Poprzez przedmiotowe sprawozdanie przekazaliśmy Komisji Europejskiej wyraźny sygnał, że należy się pospieszyć i wprowadzić pewne określone zmiany legislacyjne.
EnglishNow, hurry up.