"hydrogen peroxide" translation into Polish

EN

"hydrogen peroxide" in Polish

EN hydrogen peroxide
volume_up
{noun}

1. chemistry

hydrogen peroxide
In order to prevent possible haemolytic anaemia induced by hydrogen peroxide, rasburicase is contraindicated in patients with these disorders.
Rasburykaza jest przeciwwskazana u pacjentów z takimi zaburzeniami, ponieważ może spowodować powstanie u nich niedokrwistości hemolitycznej wywołanej przez nadtlenek wodoru.
hydrogen peroxide

Synonyms (English) for "hydrogen peroxide":

hydrogen peroxide
English

Similar translations for "hydrogen peroxide" in Polish

hydrogen noun
Polish
peroxide noun
to peroxide verb

Context sentences for "hydrogen peroxide" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe enzymatic oxidation of uric acid leads to stoichiometric formation of hydrogen peroxide.
Enzymatyczne utlenianie kwasu moczowego prowadzi do powstania nadtlenku wodoru w stechiometrycznej ilości.
EnglishNo additional chlorine, for example from the use of water chlorinators, or hydrogen peroxide should be added to the drinking water used with this product..
Nie dodawać chloru ani nadtlenku wodoru do wody do picia użytej do przygotowania roztworu; nie używać wody chlorowanej.
EnglishIn order to prevent possible haemolytic anaemia induced by hydrogen peroxide, rasburicase is contraindicated in patients with these disorders.
Rasburykaza jest przeciwwskazana u pacjentów z takimi zaburzeniami, ponieważ może spowodować powstanie u nich niedokrwistości hemolitycznej wywołanej przez nadtlenek wodoru.
EnglishIn view of the mechanism of action of Fasturtec, an overdose will lead to low or undetectable plasma uric acid concentrations and increased production of hydrogen peroxide.
Biorąc pod uwagę mechanizm działania preparatu Fasturtec przedawkowanie leku może prowadzić do małych lub nieoznaczalnych stężeń kwasu moczowego w surowicy i zwiększenia wytwarzania nadtlenku wodoru.