"important industrial" translation into Polish

EN

"important industrial" in Polish

See the example sentences for the use of "important industrial" in context.

Similar translations for "important industrial" in Polish

important adjective
industrial adjective

Context sentences for "important industrial" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI voted in favour of this important resolution on an Industrial Policy for the Globalised Era.
Głosowałam za przyjęciem tej ważnej rezolucji w sprawie polityki przemysłowej w erze globalizacji.
EnglishIndeed, I would argue that what we have got before us is very important for all the industrial sectors.
Faktycznie śmiem twierdzić, że to, co mamy przed sobą, jest bardzo istotne dla wszystkich sektorów przemysłu.
EnglishAt the same time, what we are trying to do here is to boost innovation in a very important industrial sector for Europe.
Jednocześnie próbujemy tutaj nadać impet innowacjom w bardzo ważnym sektorze przemysłu w Europie.
EnglishIt is therefore important to consider consumers, industrial development and cooperation with the United States and Russia.
Dlatego też ważnym jest, aby brać pod uwagę konsumentów, rozwój przemysłu i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
EnglishDo not forget, Mr De Gucht, that the car industry is still Europe's most important industrial sector.
Proszę nie zapominać - te słowa kieruję do pana komisarza De Guchta - że przemysł samochodowy jest nadal najważniejszym sektorem przemysłowym w Europie.
EnglishThe subject of emissions trading is the most important industrial policy decision for years, if not decades, to come.
Problem handlu przydziałami emisji stanowi najpoważniejszą decyzję polityczną dotyczącą przemysłu, jaką trzeba nam podjąć na najbliższe lata, jeśli nie dziesiątki lat.
EnglishFor us, Galileo is one of the most important, if not the most important, industrial policy projects and we must ensure that it runs smoothly.
Dla nas Galileo jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym projektem polityki przemysłowej i musimy zagwarantować, by jego realizacja przebiegała bez zakłóceń.
EnglishPresident Barroso, I should like to ask you a question regarding the future of the automobile sector which, indeed, will remain one of the most important industrial sectors even after 2020.
Zadam pytanie dotyczące przyszłości branży motoryzacyjnej, która pozostanie w istocie jedną z najważniejszych branż przemysłu po 2020 roku.

Other dictionary words

English
  • important industrial

Moreover, bab.la provides the English-Greek dictionary for more translations.