"important industry" translation into Polish

EN

"important industry" in Polish

See the example sentences for the use of "important industry" in context.

Similar translations for "important industry" in Polish

important adjective
industry noun

Context sentences for "important industry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe hope in this way to facilitate further the development of this important industry.
Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy dalszy rozwój tego istotnego przemysłu.
EnglishThis proposal is equally important for both the industry and the consumers.
Przedmiotowy wniosek jest równie ważny dla przemysłu, jak i dla konsumentów.
EnglishHe has betrayed the City of London - the most important British industry.
Zdradza londyńskie City - najważniejszą branżę brytyjskiego przemysłu.
EnglishIt is important for the coal industry to provide work safety and health conditions.
Istotne jest, aby przemysł węglowy zapewniał warunki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
EnglishWe must be careful not to overburden this important industry.
Musimy być ostrożni, żeby nadmiernie nie obciążyć tej ważnej gałęzi przemysłu.
EnglishIn some sectors, such as the important automotive industry, it exceeds even social costs.
W pewnych sektorach, takich jak ważny przemysł samochodowy, przekracza nawet koszty społeczne.
EnglishWe all know how important the car industry is in the EU.
Wszyscy wiemy, jak ważny jest w Unii Europejskiej przemysł motoryzacyjny.
EnglishA successful car industry is important to the Union.
Istnienie rentownych przedsiębiorstw motoryzacyjnych jest ważne dla Unii.
EnglishOne final point - we are often told how important the shipbuilding industry is for the EU.
I jeszcze jedna, ostatnia sprawa - często powtarza się nam, że przemysł stoczniowy ma ważne znaczenie dla UE.
EnglishIt is a very important measure in a very important industry.
To bardzo ważny środek dla bardzo ważnego sektora.
EnglishWe have also said that innovation is very important in this industry, because this is the only way that it can survive.
Mówiliśmy też, że w tej branży innowacyjność jest ważna, ponieważ jest to jedyny sposób na jej przetrwanie.
EnglishCommissioner, let us begin with the automobile sector, as this is and remains our most important industry.
Panie komisarzu! Zacznijmy od sektora motoryzacyjnego, ponieważ jest to i pozostaje najważniejszy sektor naszego przemysłu.
EnglishIt is very important for our industry.
Jest to bardzo ważne dla naszego przemysłu.
EnglishMr President, our industry is important to our economy, but also frequently causes air, water and soil pollution.
Panie przewodniczący! Nasz przemysł jest ważny dla naszej gospodarki, lecz powoduje również zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.
EnglishThe components of cars are just as important as the car industry itself, so the supply chain's future also has to be ensured.
Części samochodowe są równie ważne jak cały przemysł samochodowy, dlatego musimy zapewnić przyszłość całemu łańcuchowi dostaw.
EnglishWinegrowing is an important industry in many of the EU's Member States and gives jobs and vitality to rural districts.
Produkcja wina jest istotną branżą przemysłu w wielu państwa członkowskich UE, ponieważ zapewnia obszarom wiejskim zatrudnienie i witalność.
EnglishAt stake are not only the environment, and therefore the health of EU citizens, but also the competitiveness of an important industry.
Stawką jest nie tylko środowisko, a przez to zdrowie obywateli UE, lecz także konkurencyjność tej istotnej dla gospodarki branży.
EnglishThis is an important task, because better industry terms would allow the EU to become a global market leader in this area.
Jest to ważne zadanie, ponieważ lepsze warunki panujące w tych sektorach pozwoliłyby UE stać się w tej dziedzinie liderem na rynku światowym.
English(HU) Madam President, Commissioner, during the crisis, we could see for ourselves how important the role of industry is in our economy.
(HU) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Kiedy wybuchnął obecny kryzys mogliśmy sami zobaczyć, jak ważną rolę w naszej gospodarce odgrywa przemysł.
EnglishThis is a very important industry and I agree completely with David Martin who has studied the detail of the deal with South Korea.
To bardzo ważny sektor przemysłowy, a ja całkowicie zgadzam się z panem posłem Davidem Martinem, który szczegółowo przeanalizował umowę z Koreą Południową.

Other dictionary words

English
  • important industry

Search for more words in the Finnish-English dictionary.