"important moment" translation into Polish

EN

"important moment" in Polish

See the example sentences for the use of "important moment" in context.

Similar translations for "important moment" in Polish

important adjective
moment noun

Context sentences for "important moment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that this is a very important moment and that we are on the right path.
Sądzę, że jest to bardzo ważna chwila i znajdujemy się na właściwym kursie.
English(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
(NL) Pani Przewodnicząca! To ważny moment z punktu widzenia stabilności na Bałkanach.
EnglishDischarge to the European institutions comes at a difficult, but important moment.
Debata w sprawie absolutorium dla instytucji UE przypada w trudnej, acz ważnej chwili.
EnglishAnother very important moment for Afghanistan will be the London Conference in January.
Innym istotnym dla Afganistanu wydarzeniem będzie styczniowa konferencja londyńska.
EnglishI also think that young people are extremely important at the moment and in the EU's future.
Uważam również, że obecnie i w przyszłości UE ogromne znaczenie ma młodzież.
EnglishMadam President, the discharge for this year comes at an important moment for two reasons.
Pani Przewodnicząca! Absolutorium udzielamy w tym roku w ważnym momencie - z dwóch powodów.
EnglishIt really was an important turning point and an important moment.
Był to naprawdę ważny punkt zwrotny i ważny moment.
EnglishThis is an important moment in the history of European integration.
To ważny moment w dziejach zintegrowanej Europy.
EnglishThis is a very important moment, as our discussions on this legislative act are coming to a close after two years.
To bardzo ważna chwila, ponieważ po dwóch latach nasze dyskusje w tej sprawie dobiegają końca.
EnglishIt is not only a formality but a very important moment.
To nie tylko formalność, to bardzo doniosła chwila.
EnglishWe have some very important voting, we know that very well, so thank you for your presence at such an important moment.
Mamy przed sobą bardzo ważne głosowanie, zatem dziękuję Państwu za obecność w tak ważnym momencie.
EnglishWe see there is strong support across the political spectrum; this is an important moment for Europe, a real mandate for boldness.
Widzimy silne poparcie ze strony różnych partii politycznych. To dla Europy ważny moment.
EnglishThere are many important projects at the moment.
Obecnie realizowanych jest szereg ważnych projektów.
English. - Madam President, this has been an important debate at an important and difficult moment.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Debata ta jest niezwykle ważna i odbywa się w niezwykle trudnym momencie.
EnglishThis is extremely important at the present moment.
W obecnej chwili jest to sprawa najwyższej wagi.
EnglishPresident Barroso, it is great that you, too, are with us at such an important moment for our European Union.
Panie przewodniczący Barroso, to wspaniale, że pan również jest tu z nami w tak ważnej chwili dla Unii Europejskiej.
EnglishDoing so is messy and complicated - but also exciting, for it is impossible to overstate how important this moment is.
Jest to trudne do ogarnięcia i skomplikowane - lecz również fascynujące. Nie sposób przecenić wagi tego momentu.
EnglishWhat is most important at this moment is that the EU finds a way of liberalising the entry visa regime.
W tej chwili najważniejsze jest to, aby UE znalazła sposób pozwalający zliberalizować przepisy mające zastosowanie do wiz wjazdowych.
EnglishTherefore every moment really is the most important moment that's ever happened, including this moment right now.
Zatem każda chwila jest naprawdę najważniejszą chwilą, jaka się kiedykolwiek zdarzyła, co dotyczy także tej właśnie chwili.
EnglishThat is what is important at the moment.
W tej chwili to właśnie jest najważniejsze.

Other dictionary words

English
  • important moment

Even more translations in the Esperanto-English dictionary by bab.la.