"important too" translation into Polish

EN

"important too" in Polish

See the example sentences for the use of "important too" in context.

Similar translations for "important too" in Polish

important adjective
too adverb
too conjunction
Polish

Context sentences for "important too" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFlexibility is important too in the current context of enlargement of the euro zone.
Elastyczność odgrywa istotną rolę również w obecnym kontekście rozszerzenia strefy euro.
English In the united Europe of today youth exchange programs still have an important function, too.
Także w zjednoczonej Europie programy wymiany młodzieży nadal pełnią istotną rolę.
EnglishIn addition, all this is important too in terms of our position on the international markets.
Jest to ważne także ze względu na naszą pozycję na rynkach międzynarodowych.
EnglishRussia is too big to be isolated; Russia is too important to be ignored.
Rosja jest zbyt wielka, by ją izolować i zbyt ważna, by ją ignorować.
EnglishI believe this debate is too important to try to score cheap political points from it.
Sądzę, że ta debata jest zbyt ważna, by starać się zyskać dzięki niej łatwe punkty polityczne.
EnglishDemographic issues are important too, as certain areas are threatened with depopulation.
Nie bez znaczenia są także kwestie demograficzne, mamy bowiem obszary zagrożone depopulacją.
EnglishWe should change that to a mantra of SMEs being too important to fail.
Należy to zastąpić mantrą o MŚP, które są zbyt ważne, by splajtować.
EnglishThese issues are too important for us to be able to support this type of wording or requirement.
Te kwestie są dla nas zbyt ważne, abyśmy mogli poprzeć tego rodzaju sformułowania lub wymogi.
EnglishThe duration and intensity of the stay are equally as important, too.
Równie duże znaczenie ma czas trwania i intensywność wymiany.
EnglishIt's the concept of the city, the design of the city, that's also important, too.
Ważna jest organizacja miasta. ~~~ Projekt miasta.
EnglishThe environment is altogether too important to be left to the Left.
Środowisko naturalne jest sprawą zbyt istotną, by można było ją zostawić wyłącznie w rękach lewicy.
EnglishIf you take more Mycophenolate mofetil Teva than you should It is important not to take too many tablets.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycophenolate mofetil Teva
EnglishIf you take more Myfenax than you should It is important not to take too many tablets.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Myfenax
EnglishIf you take more Mycophenolate mofetil Teva than you should It is important not to take too many capsules.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycophenolate mofetil Teva
EnglishIf you take more Myfenax than you should It is important not to take too many capsules.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Myfenax
EnglishThis is too important to score cheap political points.
To jest zbyt ważne, aby zbierać tanie punkty w politycznych rozgrywkach.
EnglishIt is important not to avoid this debate but equally important not to decide too hastily.
Nie powinniśmy unikać debaty na ten temat, zarazem jednak nie powinniśmy spieszyć się z podjęciem decyzji.
EnglishEnergy efficiency and savings and our most important criticisms are far too weak.
Efektywność energetyczna i energooszczędność oraz nasze najważniejsze punkty krytyczną są zdecydowanie zbyt słabe.
EnglishThe European Parliament thinks it is too big and too important, and is not seeking this cooperation.
Parlament Europejski uważa, że jest zbyt wielki, zbyt poważny i się tej współpracy nie podejmuje.
EnglishThe adoption of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is extremely important too.
Przyjęcie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest także wyjątkowo ważne.

Other dictionary words

English
  • important too

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Portuguese-English dictionary.