"important work" translation into Polish

EN

"important work" in Polish

See the example sentences for the use of "important work" in context.

Context sentences for "important work" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore commend the rapporteur on the very important work carried out.
Dlatego pragnę wyrazić swoje uznanie dla ważnej pracy wykonanej przez sprawozdawcę.
EnglishThe procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
Jest to ważna procedura , podobnie jak ważna jest sama praca Komisji Kontroli Budżetowej.
EnglishThis is only the prelude to the important work that needs to be done in Copenhagen.
To jest dopiero wstęp do ważnej pracy, jaką trzeba wykonać w Kopenhadze.
EnglishI have indicated in my priorities that this is an incredibly important area of work.
W swoich priorytetach wskazałam, że jest to niezwykle ważny obszar prac.
EnglishI would like to thank you and the shadow rapporteurs again for your important work.
Chciałabym raz jeszcze podziękować Panu i wszystkim kontrsprawozdawcom za tę ważną pracę.
EnglishThat is why I think it is important to work on matters relating to social inclusion.
Dlatego moim zdaniem ważne jest, by zająć kwestiami związanymi z wykluczeniem społecznym.
EnglishMadam President, I believe this debate brings an important period of work to a close.
Pani przewodnicząca! Uważam, że debata ta stanowi zakończenie ważnego etapu naszych prac.
EnglishIncreasing cooperation in the energy field is also an important element in that work.
Wzmocnienie współpracy w dziedzinie energetyki również stanowi istotny element tej pracy.
EnglishWe would like to congratulate Parliament on the very important work done.
Chcielibyśmy pogratulować Parlamentowi wykonania tej jakże ważnej pracy.
EnglishCommissioner, I believe that we are called upon to do important work here.
Pani komisarz! Uważam, że wzywa nas się tu do wykonania ważnej pracy.
EnglishThe development of an effective repatriation policy is an important element of this work.
Istotnym elementem tych prac jest opracowanie skutecznej polityki w zakresie repatriacji.
EnglishWe know what important work they are doing, and I would like to congratulate them.
Wiemy, jak ważna jest ich praca. Chciałbym więc im pogratulować.
EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Ale w ciągu następnych sześciu miesięcy pozostaje jeszcze wiele innych ważnych rzeczy do zrobienia.
EnglishI wholeheartedly wish Baroness Ashton success in this important work.
Z całego serca życzę pani baronessie Ashton sukcesów w tej ważnej pracy.
EnglishIt can already be said, however, that it does a lot of meaningful and important work.
Już teraz można jednak powiedzieć, że w jego ramach wykonuje się dużo sensownej i ważnej pracy.
EnglishHowever, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
To jednak nie koniec kryzysu, i mamy do wykonania ważną pracę.
EnglishI would like to congratulate you on that because it shows that you have done very important work.
Gratuluję Panu tego poparcia, gdyż pokazuje ono, że wykonał Pan ważną pracę.
EnglishIt has cleared the ground for very good and important work in the future.
Dało one dobre podwaliny dla dobrej i ważnej pracy w przyszłości.
EnglishSo the Ombudsman needs clear, concise and efficient rules for his important work.
A zatem Rzecznik potrzebuje jasnych, zwięzłych i skutecznych przepisów regulujących jego istotne zadania.
EnglishOn the one hand, the work programme intervenes and launches a new phase of very important political work.
Z jednej strony program prac otwiera nową fazę ważnej działalności politycznej.

Other dictionary words

English
  • important work

In the Hindi-English dictionary you will find more translations.