"imported coal" translation into Polish

EN

"imported coal" in Polish

See the example sentences for the use of "imported coal" in context.

Similar translations for "imported coal" in Polish

imported adjective
to import verb
import noun
coal noun
to coal verb

Context sentences for "imported coal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDomestic coal is much more environmentally friendly than imported coal.
Węgiel rodzimy jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel z importu.
EnglishImported coal emits just the same amount of CO2 as domestic coal.
Węgiel importowany emituje tyle samo CO2, co węgiel z kraju.
EnglishDomestic coal will be replaced by imported coal.
Węgiel wydobywany w kraju zostanie zastąpiony węglem importowanym.
EnglishThe environmental argument is not relevant either, as imported coal is equally as polluting as indigenous coal.
Sensu nie ma również argument ochrony środowiska, ponieważ węgiel importowany zanieczyszcza w równym stopniu co węgiel rodzimy.
EnglishI would like to emphasise once again that it makes no difference to the climate whether we burn imported or domestic coal.
Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że z punktu widzenia klimatu nie ma żadnej różnicy, czy spalamy węgiel importowany, czy krajowy.
EnglishAs previous speakers have said, it makes no difference whether we burn imported coal or coal that we have mined and subsidised ourselves.
Jak już wspomnieli moi przedmówcy, nie ma różnicy, czy spalamy węgiel importowany, czy węgiel wydobywany przez nas samych.
EnglishCompetition will not be distorted, because the coal-fired power stations will continue to operate using imported coal, which will increase their carbon footprint.
Konkurencja nie zostanie zakłócona, ponieważ elektrownie węglowe będą i tak działały, korzystając z węgla z importu, co zwiększy ich ślad węglowy.
EnglishIn fact, it is probably much worse for imported coal because this has to be transported here from Canada, Australia or other regions of the world.
Najprawdopodobniej jest ono wręcz większe w przypadku węgla importowanego, ponieważ węgiel ten musi być przetransportowany do nas z Kanady, Australii i innych regionów świata.

Other dictionary words

English
  • imported coal

Search for more words in the Arabic-English dictionary.