"imported into the European Union" translation into Polish

EN

"imported into the European Union" in Polish

See the example sentences for the use of "imported into the European Union" in context.

Similar translations for "imported into the European Union" in Polish

imported adjective
to import verb
import noun
into preposition
Polish
the article
the conjunction
Polish
European noun
European adjective
union noun
union adjective
ion noun
Polish

Context sentences for "imported into the European Union" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(EL) Mr President, 65% of toys imported into the European Union are made in China.
(EL) Panie przewodniczący! 65% zabawek importowanych do Unii Europejskiej zostało wyprodukowanych w Chinach.
EnglishA lot of GM animal feed is imported into the European Union.
Wiele pasz zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie jest importowanych do Unii Europejskiej.
EnglishThis is particularly important, because a large proportion of toys are imported into the European Union.
Ma to szczególne znaczenie, ponieważ znaczna część zabawek w Unii Europejskiej pochodzi z importu.
EnglishThere are far too many fish being imported into the European Union which we could actually be producing ourselves.
Do Unii Europejskiej przywozi się o wiele za dużo ryb, które w rzeczywistości jesteśmy w stanie wyprodukować samodzielnie.
EnglishThe need to reduce the tariffs applicable to products imported by the European Union results from the World Trade Organisation classification.
Konieczność obniżenia stawek celnych stosowanych wobec produktów przywożonych do Unii Europejskiej wynika z klasyfikacji WTO.
EnglishSixthly, guaranteeing that products imported into the European Union are subject to equivalent safety and consumer protection rules.
Po szóste zagwarantowanie podlegania produktów przywożonych do Unii Europejskiej równorzędnym zasadom bezpieczeństwa i ochrony konsumenta.
EnglishProducts are being imported into the European Union with social dumping, with ecological dumping, and the European Commission does not react.
Towary importowane są do Unii Europejskiej w warunkach dumpingu społecznego, dumpingu ekologicznego, a Komisja Europejska nie reaguje.
EnglishThe Commission has proposed a compulsory indication of the country of origin of certain products imported into the European Union from third countries.
Komisja wnioskowała o obowiązkowe wskazywanie kraju pochodzenia w przypadku produktów, które są importowane do Unii Europejskiej z krajów trzecich. Nie dotyczy to wszystkich produktów.

Other dictionary words

English
  • imported into the European Union

More translations in the English-Polish dictionary.