"importer" translation into Polish

EN

"importer" in Polish

PL

"importer" in English

EN importer
volume_up
{noun}

importer
In most cases, the official importer of the brand in Italy should be able to help you.
W większości przypadków będzie mógł Ci pomóc oficjalny importer pojazdów danej marki na Włochy.
Europe is the largest importer of produce from the developing world.
Europa jest największym importerem produktów z krajów rozwijających się.
Secondly, importer liability has already been addressed.
Po drugie, kwestią odpowiedzialności importera już się zajęliśmy.

Context sentences for "importer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU is the most significant global exporter and the second biggest importer.
UE jest najważniejszym na świecie eksporterem oraz drugim co do wielkości importerem.
English(PL) Madam President, the European economy is the largest importer of fossil fuels.
(PL) Pani przewodnicząca! Gospodarka europejska jest największym importerem węglowodorów.
EnglishThe EU is the world’s biggest exporter and the second-biggest importer.
UE jest największym eksporterem i drugim w kolejności importerem na świecie.
EnglishIt is a fact that the European Union is a net importer of raw materials and that it will remain so.
Faktem jest, że Unia Europejska jest importerem netto surowców i tak pozostanie.
EnglishThe EU is the largest importer of agricultural goods from developing countries in the world.
UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych z krajów rozwijających się.
EnglishEurope is the largest importer of produce from the developing world.
Europa jest największym importerem produktów z krajów rozwijających się.
EnglishThis means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
To oznacza, że każdego producenta, eksportera czy importera powinny obowiązywać przejrzyste reguły.
EnglishAs you are well aware, Europe is a net importer of meat.
Zapewne dobrze państwo wiedzą, że Europa jest importerem netto mięsa.
EnglishThe EU is the world's leading importer of agricultural products.
UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych.
EnglishHowever, the European Union is the greatest importer of fish products from other parts of the world.
Ale Unia Europejska jest największym importerem produktów rybołówstwa z pozostałej części świata.
EnglishSecondly, importer liability has already been addressed.
Po drugie, kwestią odpowiedzialności importera już się zajęliśmy.
EnglishThis applies equally to the manufacturer in China, the importer in Cologne or the distributor in Copenhagen.
Odnosi się to zarówno do producenta z Chin, importera z Kolonii czy sprzedawcy z Kopenhagi.
EnglishIn the four years following the reform of the sugar market, we went from being a net exporter to being a net importer.
Z eksportera cukru netto staliśmy się w ciągu 4 lat importerem netto po ostatniej reformie.
EnglishIt is a well-known fact that the European Union has turned from an exporter to an importer of agricultural produce.
Powszechnie wiadomo, że Unia Europejska zmieniła się z eksportera na importera produktów rolnych.
EnglishWhat are the sanctions in the Member States and the law on importer and producer liability achieving?
Jakie skutki przynoszą sankcje w państwach członkowskich oraz prawo o odpowiedzialności importerów i producentów?
EnglishThe main importer states are those of the Middle East.
Największymi importerami są kraje Bliskiego Wschodu.
EnglishIt is the fifth biggest importer of arms in the world in absolute terms, with 4% of global trade.
Grecja jest nominalnie piątym pod względem wielkości importerem broni na świecie, mającym 4 % udziału w handlu światowym.
EnglishAnother alarming fact is that the European Union has become a net importer of beef for the last six years.
Innym alarmującym faktem jest to, że w ostatnich sześciu latach Unia Europejska stała się importerem netto wołowiny.
EnglishThe EU is a net importer of agricultural products.
Unia jest importerem netto produktów rolnych.
EnglishMoreover, it must be pointed out that the EU is the world's biggest importer of agricultural produce from developing countries.
Ponadto należy zauważyć, że UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych z krajów rozwijających się.