"in the gut" translation into Polish

EN

"in the gut" in Polish

See the example sentences for the use of "in the gut" in context.

Similar translations for "in the gut" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
gut noun
Polish
to gut verb
guts noun

Context sentences for "in the gut" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTylvalosin has been shown to concentrate in phagocytic cells and gut epithelial cells.
Wykazano akumulację tylwalozyny w komórkach żernych i komórkach nabłonka jelitowego.
Englishbleeding (including bleeding in the brain, gut wall and respiratory tract; haemorrhage)
krwawienie (w tym krwawienia mózgowe, ze ściany jelita, z dróg oddechowych, krwotok)
EnglishNow if there's a gut brain, we should also learn to talk with this brain.
I skoro jest coś takiego jak mózg w brzuchu to powinniśmy się nauczyć z nim rozmawiać.
EnglishFollowing oral administration both active ingredients are rapidly absorbed from the gut.
Po podaniu doustnym obie substancje czynne są szybko wchłaniane z jelit.
English(Laughter) But it shrunk to 60 percent of primate gut of my body mass.
(Śmiech) Ale zmniejszyły się o 60 procent wielkości jelit pierwotnych mojej masy ciała.
EnglishThe gut is actually the largest immune system, defending your body.
Przewód pokarmowy to jest właściwie największy system odpornościowy chroniący ciało.
EnglishBut I wanted people to actually feel my work from their gut, because I was painting it from my gut.
Kolekcjonerzy, przyjaciele, prasa - wszyscy oni mówili: "Ładne, ale dziękuję."
EnglishThis technology affected two organs, the brain and the gut, which it actually affected.
Ta technologia wpłynęła na dwa narządy, mózg i układ pokarmowy.
EnglishYou could now start doing surgery everywhere, on the gut, on the liver, on the heart, on the brain.
Można było zacząć operować wszystko: wnętrzności jamy brzusznej, wątrobę, serce, mózg.
Englishbleeding in the gut or lung within the past three months.
krwawieniom z przewodu pokarmowego lub krwawieniom z dróg oddechowych w ciągu
EnglishThe conversion of fosamprenavir to amprenavir appears to primarily occur in the gut epithelium.
Przemiana fosamprenawiru do amprenawiru odbywa się głównie w nabłonku przewodu pokarmowego.
EnglishNecrotising enteritis is a disease that causes damage to the gut.
Martwicowe zapalenie jelit to choroba wywołująca uszkodzenie jelit.
EnglishIt works mainly by inhibiting glucose production and reducing its absorption in the gut.
Jej działanie polega głównie na hamowaniu produkcji glukozy i redukowaniu jej wchłaniania w jelitach.
EnglishI've heard somebody say that you're as healthy as your gut.
Słyszałam jak ktoś powiedział, że jesteśmy tak zdrowi jak nasze bebechy.
EnglishThis interaction may be caused by the increase in gut motility caused by erythromycin.
Ta interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny.
EnglishDUKORAL is an oral vaccine against cholera that stimulates the immunological defence in the gut.
DUKORAL jest doustną szczepionką przeciw cholerze, która pobudza obronę immunologiczną w jelitach.
EnglishMetformin works mainly by inhibiting glucose production and reducing its absorption in the gut.
Metformina działa głównie przez hamowanie produkcji glukozy i redukowanie jej absorpcji w jelitach.
EnglishOur gut is a wonderfully hospitable environment for those bacteria.
Jelita to niezwykle przyjazne środowisko dla tych bakterii.
EnglishMetformin works mainly by inhibiting glucose production and reducing its absorption in the gut.
Metformina działa głównie przez hamowanie produkcji glukozy i redukowanie jej wchłaniania w jelitach.
EnglishAll the managers in the room say, "You don't tell me something new, because we know, gut feeling.
Wszyscy managerowie w tej sali powiedzą: "To żadna nowość, przecież wiemy, że trzewia dają sygnały.

Other dictionary words

English
  • in the gut

Even more translations in the English-Norwegian dictionary by bab.la.