"in the job market" translation into Polish

EN

"in the job market" in Polish

See the example sentences for the use of "in the job market" in context.

Similar translations for "in the job market" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
job noun
to job verb
market noun
to market verb

Context sentences for "in the job market" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
EnglishIn wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
Ta chęć wsparcia kobiet niesie ze sobą ryzyko ukarania ich na rynku pracy.
EnglishDiversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Różnorodność i zgodność na rynku pracy i w społeczeństwie mają podstawowe znaczenie.
EnglishEmployees and companies are increasingly mobile in the European job market.
Na europejskim rynku pracy pracownicy i firmy są coraz bardziej mobilni.
EnglishIntegrating disabled people into the job market is particularly important.
Równie ważne jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy.
EnglishIt discusses the reintegration of imprisoned women into society and the job market.
Zajmuje się ono sprawą ponownej integracji więzionych kobiet ze społeczeństwem i rynkiem pracy.
EnglishWe're now at another moment when another wave of teenagers are entering a cruel job market.
Będziemy mieli milion bezrobotnych młodych ludzi przed końcem tego roku.
EnglishThere is huge potential here for enriching the job market.
W tym zakresie istnieje olbrzymi potencjał pozwalający na wzbogacenie rynku pracy.
EnglishThe first one being women moving into the job market, the second one being the aging world population.
Pierwszym było więcej pracujących kobiet, drugim zaś starzejąca się populacja.
EnglishHowever, he is confident that “our students benefit from much better opportunities on the job market.”
Jedno jest jednak pewne: „Nasi studenci mają wyraźnie lepsze szanse na rynku pracy.“
EnglishThey are disillusioned and alarmed by the possibility that they will be cut out of the job market.
Są rozczarowani i martwią się, że mogą zostać wykluczeni z rynku pracy.
EnglishBut in fact, women moving into the job market is having a huge impact on sex and romance and family life.
Jednak wejście kobiet na rynek pracy ma ogromny wpływ na seks, miłość i życie rodzinne.
EnglishMany young people finish their education without gaining the skills needed to enter the job market.
Wiele młodych osób kończy edukację bez uzyskania umiejętności koniecznych do wejścia na rynek pracy.
EnglishEuropeans have to be equipped for today’s job market.
Europejczycy muszą mieć odpowiednie wyposażenie, aby radzić sobie na dzisiejszym rynku pracy.
English(DE) New skills, the Internet, technology and the like are certainly very important on the job market.
(DE) Nowe umiejętności, Internet, technologia i tym podobne czynniki są bez wątpienia bardzo ważne na rynku pracy.
EnglishYoung people face many challenges today if they are to make their way in the job market and in society.
Młodzi ludzie borykają się teraz z licznymi problemami, wkraczając na rynek pracy i integrując się ze społeczeństwem.
EnglishDifficulties for senior citizens in gaining access to loans and discrimination against them in the job market are commonplace.
Powszechne są trudności w dostępie do kredytów dla seniorów oraz dyskryminacja na rynku pracy.
EnglishAnd I say back into the job market, because this is not new.
EnglishAs regards the integration of people in the job market, the European Social Fund is also our most important instrument for this.
W sprawie integracji osób na rynku pracy, najważniejszym instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny.
EnglishThe Institute promotes it to businesses, which contributes to a reduction in discrimination as the key problem on the job market.
To przedsięwzięcie przyczynia się do zminimalizowania dyskryminacji jako istotnego problemu rynku pracy.

Other dictionary words

English
  • in the job market

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.