"in the joints" translation into Polish

EN

"in the joints" in Polish

See the example sentences for the use of "in the joints" in context.

Similar translations for "in the joints" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
joints noun
to joint verb
joint noun
joint adjective
Polish

Context sentences for "in the joints" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStudy IV did not require any specific number of tender or swollen joints.
W Badaniu IV. nie określono konkretnej liczby tkliwych bądź obrzękniętych stawów.
EnglishWhen this happens, urate crystals may form in and around the joints and kidneys.
W takim przypadku mogą tworzyć się kryształy moczanu wewnątrz oraz wokół stawów i nerek.
EnglishRheumatoid arthritis is a long term inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest długo utrzymującą się chorobą zapalną stawów.
EnglishAnkylosing spondylitis is an inflammatory disease of the spine and large joints.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest zapalną chorobą kręgosłupa i dużych stawów.
EnglishRheumatoid arthritis Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów.
Englishflu-like symptoms, such as headache, aches and pains in the joints, feeling of weakness,
objawy grypopodobne, takie jak ból głowy, bóle stawów, uczucie osłabienia, zmęczenie,
EnglishOther uncommon side effects reported include pain in the muscles and pain in the joints.
Inne rzadko zgłaszane działania niepożądane: ból mięśni i bóle stawów.
Englishpain in the chest wall or bones, neck or back pain, pain in limbs, muscles, or joints;
ból ściany klatki piersiowej lub kości, szyji lub ból pleców, ból kończyn, mięśni lub stawów;
EnglishOverdosage may also give rise to oedema and swelling in the knee joints.
Przedawkowanie może wywołać obrzęk płuc oraz obrzęki okolic stawów kolanowych i ramiennych.
EnglishUncommon: muscular pain, swelling of joints/ arthralgia, muscle weakness
Niezbyt często: bóle mięśni, obrzęk/ bóle stawów, osłabienie mięśni
EnglishCommon injuries can lead to decades of pain, until our joints quite literally grind to a halt.
Zwykłe urazy bolą przez całe lata, nim stawy zetrą się nam na dobre.
EnglishIt causes pain, stiffness, swelling, and increasing loss of movement in the joints it affects.
Wywołuje ból, sztywność, obrzęki oraz zwiększa utratę zakresu ruchów w stawach które obejmuje.
EnglishThe aim of the careful restoration of the joints is to replicate this original feature of the facade.
Celem drobiazgowej restauracji fug jest wierne odtworzenie pierwotnego wyglądu elewacji.
EnglishBleeding Early signs of bleeding in joints, muscle bleeding or oral bleeding
czynnika IX (%) (j. m. / dl) Krwawienie Wczesne krwawienie do stawów, krwawienie do mięśni lub z jamy ustnej
EnglishRare: myalgia (muscular pain), joint disorder (swollen joints).
Rzadko: ból mięśni, zaburzenia funkcji stawów (obrzęk stawów).
EnglishWhen this happens in the joints and causes pain, it is known as ‘ gout’.
Pojawianie się takich zmian w stawach jest związane z dolegliwościami bólowymi i określa się je jako „ dnę ”.
EnglishRare: myalgia (muscular pain), joint disorder (swollen joints).
Rzadko: bóle mięśniowe, zaburzenia stawów (obrzęki stawów).
EnglishRheumatoid arthritis is an inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów.
EnglishTrudexa has been shown to slow down the damage to the cartilage and bone of the joints caused by the dic
Lek Trudexa można również stosować w leczeniu ciężkiego, czynnego i postępującego zapalenia t le
EnglishThis is Chuck showing simultaneous control of all the joints.
Chuck pokazuje równoczesną kontrolę nad wszystkimi stawami.

Other dictionary words

English
  • in the joints

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.