"in the last decade" translation into Polish

EN

"in the last decade" in Polish

See the example sentences for the use of "in the last decade" in context.

Similar translations for "in the last decade" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb
decade noun

Context sentences for "in the last decade" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome people in the last decade or two have started creating artwork with technology.
Niektórzy podczas ostatniej dekady lub dwóch zaczęli tworzy sztukę z pomocą technologii.
EnglishThe last decade has seen a decline in plant protein production in the EU.
W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami zmniejszenia upraw roślin wysokobiałkowych w UE.
EnglishAnd the community, the medical community there said, "We've said this for the last decade.
Na to członkowie społeczności medycznej odpowiedzieli: "Przecież mówiliśmy o tym od lat.
EnglishIn the last decade, 20% of domestic business has been lost to foreign hauliers.
W ostatniej dekadzie utraciliśmy na rzecz zagranicznych firm przewozowych 20 % sektora krajowego.
EnglishThe Polish educational system has been going through a series of changes within the last decade.
Polski system szkolnictwa przeszedł w ciągu ostatniej dekady szereg zmian.
EnglishAnd for the last decade or so, it's been quite clear what being an atheist means.
Przez ostatnią dekadę było całkiem jasne, kim jest ateista.
EnglishThe Slovak educational system has been going through a series of changes over the last decade.
Słowacki system szkolnictwa przeszedł w ostatniej dekadzie wiele zmian.
EnglishPrivate final consumption expenditure per capita increased by more than 80% over the last decade.
Prywatne wydatki konsumpcyjne na głowę wzrosły w ostatnim dziesięcioleciu o ponad 80 %.
EnglishMan's contribution to warming over the last decade is a strong probability.
Udział człowieka w ociepleniu klimatu w ciągu ostatniego dziesięciolecia to silne prawdopodobieństwo.
EnglishSo here's the problem that I've been interested in in the last decade or so.
Oto problem, który zajmował mnie przez ostatnią dekadę.
EnglishAnd the paradox is that the decade before the last decade was so promising -- and for one reason primarily.
Paradoks polega na tym, że poprzednia dekada była obiecująca, głównie z jednego powodu.
EnglishWe already know that small enterprises have been the main engine of job creation over the last decade.
Wiemy już, że małe przedsiębiorstwa były motorem tworzenia miejsc pracy w ostatniej dekadzie.
EnglishThe industry has been declining steadily over the last decade.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia branża ta stale się kurczy.
EnglishOver the last decade, more than 70 airlines have gone bankrupt, leaving travellers in the dark.
W ciągu ostatniej dekady ponad 70 linii lotniczych zbankrutowało pozostawiając turystów własnemu losowi.
EnglishOver the last decade, the EU has launched 23 civilian missions and military operations on 3 continents.
W ostatnim dziesięcioleciu UE zorganizowała 23 misje cywilne i operacje wojskowe na 3 kontynentach.
EnglishIs there a new green deal or do you indeed wish to pursue the strategies of the last decade?
Czy naprawdę istnieje nowy zielony ład, czy też zamierzacie kontynuować strategie z ubiegłego dziesięciolecia?
EnglishThe paradox here is that the last decade probably was a lost decade for making progress on this.
Widać tu paradoks, bo ostatnia dekada prawdopodobnie została stracona, jeśli chodzi o postępy w tej sprawie.
EnglishYeah, this is a fact that from where the money comes, they have been saving, you know, over the last decade.
Tak, to prawda, to właśnie stąd pochodzą pieniądze. ~~~ Wiecie, oni oszczędzali przez ostatnią dekadę.
EnglishScientific evidence shows that the ice caps lost more than half of their thickness over the last decade.
Dowody naukowe wskazują na to, że czapy lodowe utraciły w ciągu ostatniej dekady ponad połowę swojej grubości.
EnglishIn fact, they even reckon that it might fall to its lowest level compared with the last decade.
Eksperci przyznają wręcz, że może nastąpić dalszy spadek do najniższego poziomu w porównaniu z ostatnim dziesięcioleciem.

Other dictionary words

English
  • in the last decade

In the Danish-English dictionary you will find more translations.